[Ffmpeg-cvslog] CVS: ffmpeg ffmpeg.c,1.360,1.361

Loren Merritt CVS lorenm
Thu Dec 29 08:24:25 CET 2005


Update of /cvsroot/ffmpeg/ffmpeg
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv31510

Modified Files:
	ffmpeg.c 
Log Message:
update x264 wrapper.
patch by Robert Swain.Index: ffmpeg.c
===================================================================
RCS file: /cvsroot/ffmpeg/ffmpeg/ffmpeg.c,v
retrieving revision 1.360
retrieving revision 1.361
diff -u -d -r1.360 -r1.361
--- ffmpeg.c	28 Dec 2005 15:43:52 -0000	1.360
+++ ffmpeg.c	29 Dec 2005 07:24:23 -0000	1.361
@@ -2531,8 +2531,8 @@
 {
   video_qmin = atoi(arg);
   if (video_qmin < 1 ||
-    video_qmin > 31) {
-    fprintf(stderr, "qmin must be >= 1 and <= 31\n");
+    video_qmin > 51) {
+    fprintf(stderr, "qmin must be >= 1 and <= 51\n");
     exit(1);
   }
 }
@@ -2541,8 +2541,8 @@
 {
   video_qmax = atoi(arg);
   if (video_qmax < 1 ||
-    video_qmax > 31) {
-    fprintf(stderr, "qmax must be >= 1 and <= 31\n");
+    video_qmax > 51) {
+    fprintf(stderr, "qmax must be >= 1 and <= 51\n");
     exit(1);
   }
 }

More information about the ffmpeg-cvslog mailing list