[Ffmpeg-cvslog] CVS: ffmpeg/libavformat mov.c,1.140,1.141

Baptiste Coudurier CVS bcoudurier
Wed Apr 19 14:52:01 CEST 2006


Update of /cvsroot/ffmpeg/ffmpeg/libavformat
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv4240/libavformat

Modified Files:
	mov.c 
Log Message:
always skip garbage at end of atom

Index: mov.c
===================================================================
RCS file: /cvsroot/ffmpeg/ffmpeg/libavformat/mov.c,v
retrieving revision 1.140
retrieving revision 1.141
diff -u -d -r1.140 -r1.141
--- mov.c	19 Apr 2006 10:02:41 -0000	1.140
+++ mov.c	19 Apr 2006 12:51:58 -0000	1.141
@@ -461,7 +461,12 @@
     if (c->parse_table[i].type == 0) { /* skip leaf atoms data */
       url_fskip(pb, a.size);
     } else {
+      offset_t start_pos = url_ftell(pb);
+      int64_t left;
       err = (c->parse_table[i].func)(c, pb, a);
+      left = a.size - url_ftell(pb) + start_pos;
+      if (left > 0) /* skip garbage at atom end */
+        url_fskip(pb, left);
     }
 
     a.offset += a.size;
@@ -571,7 +576,6 @@
 {
   AVStream *st = c->fc->streams[c->fc->nb_streams-1];
   MOVStreamContext *sc = (MOVStreamContext *)st->priv_data;
-  int64_t start_pos = url_ftell(pb);
   int tag, len;
 
   /* Well, broken but suffisant for some MP4 streams */
@@ -606,8 +610,6 @@
       }
     }
   }
-  /* in any case, skip garbage */
-  url_fskip(pb, atom.size - ((url_ftell(pb) - start_pos)));
   return 0;
 }
 
@@ -801,7 +803,6 @@
 
 static int mov_read_wave(MOVContext *c, ByteIOContext *pb, MOV_atom_t atom)
 {
-  offset_t start_pos = url_ftell(pb);
   AVStream *st = c->fc->streams[c->fc->nb_streams-1];
 
   if((uint64_t)atom.size > (1<<30))
@@ -819,10 +820,8 @@
       url_fskip(pb, atom.size);
   } else if (atom.size > 8) { /* to read frma, esds atoms */
     mov_read_default(c, pb, atom);
-  } else if (atom.size > 0)
+  } else
     url_fskip(pb, atom.size);
-  /* in any case, skip garbage */
-  url_fskip(pb, atom.size - ((url_ftell(pb) - start_pos)));
   return 0;
 }
 

More information about the ffmpeg-cvslog mailing list