[Ffmpeg-cvslog] CVS: ffmpeg/libavformat mov.c,1.125,1.126

Baptiste Coudurier CVS bcoudurier
Mon Mar 13 00:55:36 CET 2006


Update of /cvsroot/ffmpeg/ffmpeg/libavformat
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv29636/libavformat

Modified Files:
	mov.c 
Log Message:
indention

Index: mov.c
===================================================================
RCS file: /cvsroot/ffmpeg/ffmpeg/libavformat/mov.c,v
retrieving revision 1.125
retrieving revision 1.126
diff -u -d -r1.125 -r1.126
--- mov.c	12 Mar 2006 15:43:22 -0000	1.125
+++ mov.c	12 Mar 2006 23:55:34 -0000	1.126
@@ -961,11 +961,11 @@
 #ifdef DEBUG
       av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "frames/samples = %d\n", frames_per_sample);
 #endif
-    get_buffer(pb, codec_name, 32); /* codec name, pascal string (FIXME: true for mp4?) */
-    if (codec_name[0] <= 31) {
-      memcpy(st->codec->codec_name, &codec_name[1],codec_name[0]);
-      st->codec->codec_name[codec_name[0]] = 0;
-    }
+      get_buffer(pb, codec_name, 32); /* codec name, pascal string (FIXME: true for mp4?) */
+      if (codec_name[0] <= 31) {
+        memcpy(st->codec->codec_name, &codec_name[1],codec_name[0]);
+        st->codec->codec_name[codec_name[0]] = 0;
+      }
 
       st->codec->bits_per_sample = get_be16(pb); /* depth */
       st->codec->color_table_id = get_be16(pb); /* colortable id */

More information about the ffmpeg-cvslog mailing list