[FFmpeg-cvslog] r12694 - trunk/libavfilter/avfiltergraph.c

vitor subversion
Fri Apr 4 22:06:20 CEST 2008


Author: vitor
Date: Fri Apr 4 22:06:19 2008
New Revision: 12694

Log:
Fix memory leak.

Commited in SoC by Bobby Bingham on 2007-07-31 20:11:25


Modified:
  trunk/libavfilter/avfiltergraph.c

Modified: trunk/libavfilter/avfiltergraph.c
==============================================================================
--- trunk/libavfilter/avfiltergraph.c	(original)
+++ trunk/libavfilter/avfiltergraph.c	Fri Apr 4 22:06:19 2008
@@ -75,6 +75,8 @@ static AVFilterContext *create_filter_wi
     }
   } else av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "error creating filter!\n");
 
+  av_free(filter);
+
   return ret;
 
 fail:
More information about the ffmpeg-cvslog mailing list