[FFmpeg-cvslog] r20826 - in trunk/libavformat: avformat.h utils.c

michael subversion
Sun Dec 13 16:52:11 CET 2009


Author: michael
Date: Sun Dec 13 16:52:11 2009
New Revision: 20826

Log:
Add avg_frame_rate.

Modified:
  trunk/libavformat/avformat.h
  trunk/libavformat/utils.c

Modified: trunk/libavformat/avformat.h
==============================================================================
--- trunk/libavformat/avformat.h	Sun Dec 13 16:40:26 2009	(r20825)
+++ trunk/libavformat/avformat.h	Sun Dec 13 16:52:11 2009	(r20826)
@@ -466,6 +466,11 @@ typedef struct AVStream {
   * used internally, NOT PART OF PUBLIC API, dont read or write from outside of libav*
   */
   struct AVPacketList *last_in_packet_buffer;
+
+  /**
+   * Average framerate
+   */
+  AVRational avg_frame_rate;
 } AVStream;
 
 #define AV_PROGRAM_RUNNING 1

Modified: trunk/libavformat/utils.c
==============================================================================
--- trunk/libavformat/utils.c	Sun Dec 13 16:40:26 2009	(r20825)
+++ trunk/libavformat/utils.c	Sun Dec 13 16:52:11 2009	(r20826)
@@ -2223,6 +2223,10 @@ int av_find_stream_info(AVFormatContext 
   }
   for(i=0;i<ic->nb_streams;i++) {
     st = ic->streams[i];
+    if(codec_info_nb_frames[i]>2)
+      av_reduce(&st->avg_frame_rate.num, &st->avg_frame_rate.den,
+           (codec_info_nb_frames[i]-2)*(int64_t)st->time_base.den,
+           codec_info_duration[i]  *(int64_t)st->time_base.num, 60000);
     if (st->codec->codec_type == CODEC_TYPE_VIDEO) {
       if(st->codec->codec_id == CODEC_ID_RAWVIDEO && !st->codec->codec_tag && !st->codec->bits_per_coded_sample)
         st->codec->codec_tag= avcodec_pix_fmt_to_codec_tag(st->codec->pix_fmt);
@@ -2900,6 +2904,8 @@ static void dump_stream_format(AVFormatC
         display_aspect_ratio.num, display_aspect_ratio.den);
   }
   if(st->codec->codec_type == CODEC_TYPE_VIDEO){
+    if(st->avg_frame_rate.den && st->avg_frame_rate.num)
+      print_fps(av_q2d(st->avg_frame_rate), "fps");
     if(st->r_frame_rate.den && st->r_frame_rate.num)
       print_fps(av_q2d(st->r_frame_rate), "tbr");
     if(st->time_base.den && st->time_base.num)More information about the ffmpeg-cvslog mailing list