[FFmpeg-cvslog] Bitmap Brothers JV demuxer

Reimar Döffinger Reimar.Doeffinger
Fri Mar 11 19:36:45 CET 2011


On Fri, Mar 11, 2011 at 12:50:27PM +0100, Peter Ross wrote:
> +  ast->index_entries = av_malloc(ast->nb_index_entries * sizeof(*ast->index_entries));
> +  if (!ast->index_entries)
> +    return AVERROR(ENOMEM);
> +
> +  jv->frames = av_malloc(ast->nb_index_entries * sizeof(JVFrame));

This is inconsistent, should use sizeof(*jv->frames)

> +    jvf->video_size = avio_rl32(pb);

> +        int size = jvf->video_size + (jvf->palette ? 768 : 0);
> +        if (av_new_packet(pkt, size + 5))

These can overflow, unless I miss something?More information about the ffmpeg-cvslog mailing list