[FFmpeg-cvslog] lavf/utils: dont't explicitly check AVIOContext.error

Anton Khirnov git
Tue Mar 15 16:55:26 CET 2011


ffmpeg | branch: master | Anton Khirnov <anton at khirnov.net> | Mon Mar 14 20:38:54 2011 +0100| [75b9ed04b977bfd467816f7e60c6511ef89b8a2b] | committer: Ronald S. Bultje

lavf/utils: dont't explicitly check AVIOContext.error

The error should be caught in write_packet()/write_trailer()

Signed-off-by: Ronald S. Bultje <rsbultje at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=75b9ed04b977bfd467816f7e60c6511ef89b8a2b
---

 libavformat/utils.c |  8 --------
 1 files changed, 0 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/libavformat/utils.c b/libavformat/utils.c
index 918b07d..902a170 100644
--- a/libavformat/utils.c
+++ b/libavformat/utils.c
@@ -2988,8 +2988,6 @@ int av_write_frame(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
     return ret;
 
   ret= s->oformat->write_packet(s, pkt);
-  if(!ret)
-    ret= url_ferror(s->pb);
   return ret;
 }
 
@@ -3111,8 +3109,6 @@ int av_interleaved_write_frame(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt){
 
     if(ret<0)
       return ret;
-    if(url_ferror(s->pb))
-      return url_ferror(s->pb);
   }
 }
 
@@ -3134,15 +3130,11 @@ int av_write_trailer(AVFormatContext *s)
 
     if(ret<0)
       goto fail;
-    if(url_ferror(s->pb))
-      goto fail;
   }
 
   if(s->oformat->write_trailer)
     ret = s->oformat->write_trailer(s);
 fail:
-  if(ret == 0)
-    ret=url_ferror(s->pb);
   for(i=0;i<s->nb_streams;i++) {
     av_freep(&s->streams[i]->priv_data);
     av_freep(&s->streams[i]->index_entries);
More information about the ffmpeg-cvslog mailing list