[FFmpeg-cvslog] mjpegdec: use av_fast_padded_malloc()

Reimar Döffinger git at videolan.org
Thu Feb 2 02:46:28 CET 2012


ffmpeg | branch: master | Reimar Döffinger <Reimar.Doeffinger at gmx.de> | Mon Jan 30 18:35:35 2012 -0500| [0880503fbbd68bf6b1352488944020e3ec35c2e4] | committer: Justin Ruggles

mjpegdec: use av_fast_padded_malloc()

also check for allocation failure

Signed-off-by: Justin Ruggles <justin.ruggles at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=0880503fbbd68bf6b1352488944020e3ec35c2e4
---

 libavcodec/mjpegdec.c |  10 +++-------
 1 files changed, 3 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/mjpegdec.c b/libavcodec/mjpegdec.c
index d6ed43b..48a872b 100644
--- a/libavcodec/mjpegdec.c
+++ b/libavcodec/mjpegdec.c
@@ -1359,13 +1359,9 @@ int ff_mjpeg_find_marker(MJpegDecodeContext *s,
   int start_code;
   start_code = find_marker(buf_ptr, buf_end);
 
-  if ((buf_end - *buf_ptr) > s->buffer_size) {
-    av_free(s->buffer);
-    s->buffer_size = buf_end - *buf_ptr;
-    s->buffer   = av_malloc(s->buffer_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
-    av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG,
-        "buffer too small, expanding to %d bytes\n", s->buffer_size);
-  }
+  av_fast_padded_malloc(&s->buffer, &s->buffer_size, buf_end - *buf_ptr);
+  if (!s->buffer)
+    return AVERROR(ENOMEM);
 
   /* unescape buffer of SOS, use special treatment for JPEG-LS */
   if (start_code == SOS && !s->ls) {More information about the ffmpeg-cvslog mailing list