[FFmpeg-cvslog] checkasm: Fix floating point arguments on 64-bit Windows

Henrik Gramner git at videolan.org
Tue Aug 25 19:36:17 CEST 2015


ffmpeg | branch: master | Henrik Gramner <henrik at gramner.com> | Mon Aug 24 22:52:02 2015 +0200| [33a58d7bf40f9d78ffedf1ebb742bc0fc178e65a] | committer: Henrik Gramner

checkasm: Fix floating point arguments on 64-bit Windows

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=33a58d7bf40f9d78ffedf1ebb742bc0fc178e65a
---

 tests/checkasm/x86/checkasm.asm |  10 +++++++---
 1 file changed, 7 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/tests/checkasm/x86/checkasm.asm b/tests/checkasm/x86/checkasm.asm
index da19aa2..5f3def9 100644
--- a/tests/checkasm/x86/checkasm.asm
+++ b/tests/checkasm/x86/checkasm.asm
@@ -103,16 +103,20 @@ cglobal checked_call, 2,15,16,max_args*8+8
     mov [rsp+(i-6)*8], r9
     %assign i i+1
   %endrep
-%else
+%else ; WIN64
   %assign i 4
   %rep max_args-4
     mov r9, [rsp+stack_offset+(i+7)*8]
     mov [rsp+i*8], r9
     %assign i i+1
   %endrep
-%endif
 
-%if WIN64
+  ; Move possible floating-point arguments to the correct registers
+  movq m0, r0
+  movq m1, r1
+  movq m2, r2
+  movq m3, r3
+
   %assign i 6
   %rep 16-6
     mova m %+ i, [x %+ i]More information about the ffmpeg-cvslog mailing list