[FFmpeg-cvslog] asfdec: do not read replicated data when their length is 0

Alexandra Hájková git at videolan.org
Sun Jul 19 11:29:46 CEST 2015


ffmpeg | branch: master | Alexandra Hájková <alexandra.khirnova at gmail.com> | Fri Jul 17 14:17:03 2015 +0200| [406627287e015ce381795e85e2557b12bf60ca35] | committer: Anton Khirnov

asfdec: do not read replicated data when their length is 0

Signed-off-by: Anton Khirnov <anton at khirnov.net>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=406627287e015ce381795e85e2557b12bf60ca35
---

 libavformat/asfdec.c |  24 +++++++++++++-----------
 1 file changed, 13 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/libavformat/asfdec.c b/libavformat/asfdec.c
index 7af3728..371d480 100644
--- a/libavformat/asfdec.c
+++ b/libavformat/asfdec.c
@@ -1123,17 +1123,19 @@ static int asf_read_multiple_payload(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt,
     if ((ret = asf_read_subpayload(s, pkt, 1)) < 0)
       return ret;
   } else {
-    if (!asf_pkt->data_size) {
-      asf_pkt->data_size = asf_pkt->size_left = avio_rl32(pb); // read media object size
-      if (asf_pkt->data_size <= 0)
-        return AVERROR_EOF;
-      if ((ret = av_new_packet(&asf_pkt->avpkt, asf_pkt->data_size)) < 0)
-        return ret;
-    } else
-      avio_skip(pb, 4); // reading of media object size is already done
-    asf_pkt->dts = avio_rl32(pb); // read presentation time
-    if ((asf->rep_data_len - 8) > 0)
-      avio_skip(pb, asf->rep_data_len - 8); // skip replicated data
+    if (asf->rep_data_len) {
+      if (!asf_pkt->data_size) {
+        asf_pkt->data_size = asf_pkt->size_left = avio_rl32(pb); // read media object size
+        if (asf_pkt->data_size <= 0)
+          return AVERROR_EOF;
+        if ((ret = av_new_packet(&asf_pkt->avpkt, asf_pkt->data_size)) < 0)
+          return ret;
+      } else
+        avio_skip(pb, 4); // reading of media object size is already done
+      asf_pkt->dts = avio_rl32(pb); // read presentation time
+      if (asf->rep_data_len && ((asf->rep_data_len - 8) > 0))
+        avio_skip(pb, asf->rep_data_len - 8); // skip replicated data
+    }
     pay_len = avio_rl16(pb); // payload length should be WORD
     if (pay_len > asf->packet_size) {
       av_log(s, AV_LOG_ERROR,More information about the ffmpeg-cvslog mailing list