[FFmpeg-cvslog] avutil: make crypto testprogs include headers only

James Almer git at videolan.org
Thu May 12 00:48:54 CEST 2016


ffmpeg | branch: master | James Almer <jamrial at gmail.com> | Wed May 11 18:16:56 2016 -0300| [7d8e19a5c4d2c7a95907d791ac090a0e5aad7c6a] | committer: James Almer

avutil: make crypto testprogs include headers only

Reviewed-by: Michael Niedermayer <michael at niedermayer.cc>
Signed-off-by: James Almer <jamrial at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=7d8e19a5c4d2c7a95907d791ac090a0e5aad7c6a
---

 libavutil/aes-test.c   |  36 ++++++++++++++++++++++++------------
 libavutil/camellia-test.c |  7 ++-----
 libavutil/cast5-test.c  |  7 ++-----
 libavutil/hash-test.c   |  13 ++++++++++---
 libavutil/murmur3-test.c |  6 ++++--
 libavutil/ripemd-test.c  |  20 ++++++++++++--------
 libavutil/sha-test.c   |  20 ++++++++++++--------
 libavutil/sha512-test.c  |  20 ++++++++++++--------
 libavutil/tea-test.c   |  9 +++++----
 libavutil/twofish-test.c |  4 ++--
 10 files changed, 85 insertions(+), 57 deletions(-)

diff --git a/libavutil/aes-test.c b/libavutil/aes-test.c
index a71b7fe..339aa5a 100644
--- a/libavutil/aes-test.c
+++ b/libavutil/aes-test.c
@@ -16,18 +16,17 @@
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 */
 
-#include "aes.c"
-
 // LCOV_EXCL_START
 #include <string.h>
 
+#include "aes.h"
 #include "lfg.h"
 #include "log.h"
 
 int main(int argc, char **argv)
 {
   int i, j;
-  AVAES b;
+  struct AVAES *b;
   uint8_t rkey[2][16] = {
     { 0 },
     { 0x10, 0xa5, 0x88, 0x69, 0xd7, 0x4b, 0xe5, 0xa3,
@@ -48,11 +47,15 @@ int main(int argc, char **argv)
   uint8_t iv[2][16];
   int err = 0;
 
+  b = av_aes_alloc();
+  if (!b)
+    return 1;
+
   av_log_set_level(AV_LOG_DEBUG);
 
   for (i = 0; i < 2; i++) {
-    av_aes_init(&b, rkey[i], 128, 1);
-    av_aes_crypt(&b, temp, rct[i], 1, NULL, 1);
+    av_aes_init(b, rkey[i], 128, 1);
+    av_aes_crypt(b, temp, rct[i], 1, NULL, 1);
     for (j = 0; j < 16; j++) {
       if (rpt[i][j] != temp[j]) {
         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "%d %02X %02X\n",
@@ -63,11 +66,20 @@ int main(int argc, char **argv)
   }
 
   if (argc > 1 && !strcmp(argv[1], "-t")) {
-    AVAES ae, ad;
+    struct AVAES *ae, *ad;
     AVLFG prng;
 
-    av_aes_init(&ae, (const uint8_t*)"PI=3.141592654..", 128, 0);
-    av_aes_init(&ad, (const uint8_t*)"PI=3.141592654..", 128, 1);
+    ae = av_aes_alloc();
+    ad = av_aes_alloc();
+
+    if (!ae || !ad) {
+      av_free(ae);
+      av_free(ad);
+      return 1;
+    }
+
+    av_aes_init(ae, (const uint8_t*)"PI=3.141592654..", 128, 0);
+    av_aes_init(ad, (const uint8_t*)"PI=3.141592654..", 128, 1);
     av_lfg_init(&prng, 1);
 
     for (i = 0; i < 10000; i++) {
@@ -77,16 +89,16 @@ int main(int argc, char **argv)
         iv[0][j] = iv[1][j] = av_lfg_get(&prng);
       {
         START_TIMER;
-        av_aes_crypt(&ae, temp, pt, 2, iv[0], 0);
+        av_aes_crypt(ae, temp, pt, 2, iv[0], 0);
         if (!(i & (i - 1)))
           av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "%02X %02X %02X %02X\n",
              temp[0], temp[5], temp[10], temp[15]);
-        av_aes_crypt(&ad, temp, temp, 2, iv[1], 1);
-        av_aes_crypt(&ae, temp, pt, 2, NULL, 0);
+        av_aes_crypt(ad, temp, temp, 2, iv[1], 1);
+        av_aes_crypt(ae, temp, pt, 2, NULL, 0);
         if (!(i & (i - 1)))
           av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "%02X %02X %02X %02X\n",
              temp[0], temp[5], temp[10], temp[15]);
-        av_aes_crypt(&ad, temp, temp, 2, NULL, 1);
+        av_aes_crypt(ad, temp, temp, 2, NULL, 1);
         STOP_TIMER("aes");
       }
       for (j = 0; j < 16; j++) {
diff --git a/libavutil/camellia-test.c b/libavutil/camellia-test.c
index ad90587..0540ccc 100644
--- a/libavutil/camellia-test.c
+++ b/libavutil/camellia-test.c
@@ -19,12 +19,9 @@
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 */
 
-#include "camellia.c"
+#include "camellia.h"
 #include "log.h"
 
-#include <stdio.h>
-#include <stdlib.h>
-
 int main(int argc, char *argv[])
 {
   const uint8_t Key[3][32] = {
@@ -41,7 +38,7 @@ int main(int argc, char *argv[])
   const int kbits[3] = {128, 192, 256};
   int i, j, err = 0;
   uint8_t temp[32], iv[16];
-  AVCAMELLIA *cs;
+  struct AVCAMELLIA *cs;
   cs = av_camellia_alloc();
   if (!cs)
     return 1;
diff --git a/libavutil/cast5-test.c b/libavutil/cast5-test.c
index 3776d11..e2269a7 100644
--- a/libavutil/cast5-test.c
+++ b/libavutil/cast5-test.c
@@ -19,12 +19,9 @@
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 */
 
-#include "cast5.c"
+#include "cast5.h"
 #include "log.h"
 
-#include <stdio.h>
-#include <stdlib.h>
-
 int main(int argc, char** argv)
 {
 
@@ -48,7 +45,7 @@ int main(int argc, char** argv)
   int i, j, err = 0;
   static const int key_bits[3] = {128, 80, 40};
   uint8_t temp[8];
-  AVCAST5 *cs;
+  struct AVCAST5 *cs;
   cs = av_cast5_alloc();
   if (!cs)
     return 1;
diff --git a/libavutil/hash-test.c b/libavutil/hash-test.c
index fe14cc3..bb7edf5 100644
--- a/libavutil/hash-test.c
+++ b/libavutil/hash-test.c
@@ -18,7 +18,10 @@
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 */
 
-#include "hash.c"
+#include <stdio.h>
+#include <string.h>
+
+#include "hash.h"
 
 #define SRC_BUF_SIZE 64
 #define DST_BUF_SIZE (AV_HASH_MAX_SIZE * 8)
@@ -26,10 +29,14 @@
 int main(void)
 {
  struct AVHashContext *ctx = NULL;
-  int i, j;
+  int i, j, numhashes = 0;
  static const uint8_t src[SRC_BUF_SIZE] = { 0 };
  uint8_t dst[DST_BUF_SIZE];
-  for (i = 0; i < NUM_HASHES; i++) {
+
+  while (av_hash_names(numhashes))
+    numhashes++;
+
+  for (i = 0; i < numhashes; i++) {
    if (av_hash_alloc(&ctx, av_hash_names(i)) < 0)
      return 1;
 
diff --git a/libavutil/murmur3-test.c b/libavutil/murmur3-test.c
index 19ea0a4..edc7a18 100644
--- a/libavutil/murmur3-test.c
+++ b/libavutil/murmur3-test.c
@@ -18,13 +18,15 @@
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 */
 
-#include "murmur3.c"
+#include "intreadwrite.h"
+#include "mem.h"
+#include "murmur3.h"
 
 int main(void)
 {
   int i;
   uint8_t hash_result[16] = {0};
-  AVMurMur3 *ctx = av_murmur3_alloc();
+  struct AVMurMur3 *ctx = av_murmur3_alloc();
 #if 1
   uint8_t in[256] = {0};
   uint8_t *hashes = av_mallocz(256 * 16);
diff --git a/libavutil/ripemd-test.c b/libavutil/ripemd-test.c
index 5f1c39c..9efa93c 100644
--- a/libavutil/ripemd-test.c
+++ b/libavutil/ripemd-test.c
@@ -19,29 +19,33 @@
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 */
 
-#include "ripemd.c"
-
 #include <stdio.h>
 
+#include "ripemd.h"
+
 int main(void)
 {
   int i, j, k;
-  AVRIPEMD ctx;
+  struct AVRIPEMD *ctx;
   unsigned char digest[40];
   static const int lengths[4] = { 128, 160, 256, 320 };
 
+  ctx = av_ripemd_alloc();
+  if (!ctx)
+    return 1;
+
   for (j = 0; j < 4; j++) {
     printf("Testing RIPEMD-%d\n", lengths[j]);
     for (k = 0; k < 3; k++) {
-      av_ripemd_init(&ctx, lengths[j]);
+      av_ripemd_init(ctx, lengths[j]);
       if (k == 0)
-        av_ripemd_update(&ctx, "abc", 3);
+        av_ripemd_update(ctx, "abc", 3);
       else if (k == 1)
-        av_ripemd_update(&ctx, "abcdbcdecdefdefgefghfghighijhijkijkljklmklmnlmnomnopnopq", 56);
+        av_ripemd_update(ctx, "abcdbcdecdefdefgefghfghighijhijkijkljklmklmnlmnomnopnopq", 56);
       else
         for (i = 0; i < 1000*1000; i++)
-          av_ripemd_update(&ctx, "a", 1);
-      av_ripemd_final(&ctx, digest);
+          av_ripemd_update(ctx, "a", 1);
+      av_ripemd_final(ctx, digest);
       for (i = 0; i < lengths[j] >> 3; i++)
         printf("%02X", digest[i]);
       putchar('\n');
diff --git a/libavutil/sha-test.c b/libavutil/sha-test.c
index 1557591..7354747 100644
--- a/libavutil/sha-test.c
+++ b/libavutil/sha-test.c
@@ -16,29 +16,33 @@
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 */
 
-#include "sha.c"
-
 #include <stdio.h>
 
+#include "sha.h"
+
 int main(void)
 {
   int i, j, k;
-  AVSHA ctx;
+  struct AVSHA *ctx;
   unsigned char digest[32];
   static const int lengths[3] = { 160, 224, 256 };
 
+  ctx = av_sha_alloc();
+  if (!ctx)
+    return 1;
+
   for (j = 0; j < 3; j++) {
     printf("Testing SHA-%d\n", lengths[j]);
     for (k = 0; k < 3; k++) {
-      av_sha_init(&ctx, lengths[j]);
+      av_sha_init(ctx, lengths[j]);
       if (k == 0)
-        av_sha_update(&ctx, "abc", 3);
+        av_sha_update(ctx, "abc", 3);
       else if (k == 1)
-        av_sha_update(&ctx, "abcdbcdecdefdefgefghfghighijhijkijkljklmklmnlmnomnopnopq", 56);
+        av_sha_update(ctx, "abcdbcdecdefdefgefghfghighijhijkijkljklmklmnlmnomnopnopq", 56);
       else
         for (i = 0; i < 1000*1000; i++)
-          av_sha_update(&ctx, "a", 1);
-      av_sha_final(&ctx, digest);
+          av_sha_update(ctx, "a", 1);
+      av_sha_final(ctx, digest);
       for (i = 0; i < lengths[j] >> 3; i++)
         printf("%02X", digest[i]);
       putchar('\n');
diff --git a/libavutil/sha512-test.c b/libavutil/sha512-test.c
index dd472aa..4b7efdc 100644
--- a/libavutil/sha512-test.c
+++ b/libavutil/sha512-test.c
@@ -21,31 +21,35 @@
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 */
 
-#include "sha512.c"
-
 #include <stdio.h>
 
+#include "sha512.h"
+
 int main(void)
 {
   int i, j, k;
-  AVSHA512 ctx;
+  struct AVSHA512 *ctx;
   unsigned char digest[64];
   static const int lengths[4] = { 224, 256, 384, 512 };
 
+  ctx = av_sha512_alloc();
+  if (!ctx)
+    return 1;
+
   for (j = 0; j < 4; j++) {
     if (j < 2) printf("Testing SHA-512/%d\n", lengths[j]);
     else    printf("Testing SHA-%d\n", lengths[j]);
     for (k = 0; k < 3; k++) {
-      av_sha512_init(&ctx, lengths[j]);
+      av_sha512_init(ctx, lengths[j]);
       if (k == 0)
-        av_sha512_update(&ctx, "abc", 3);
+        av_sha512_update(ctx, "abc", 3);
       else if (k == 1)
-        av_sha512_update(&ctx, "abcdefghbcdefghicdefghijdefghijkefghijklfghijklmghijklmn"
+        av_sha512_update(ctx, "abcdefghbcdefghicdefghijdefghijkefghijklfghijklmghijklmn"
                    "hijklmnoijklmnopjklmnopqklmnopqrlmnopqrsmnopqrstnopqrstu", 112);
       else
         for (i = 0; i < 1000*1000; i++)
-          av_sha512_update(&ctx, "a", 1);
-      av_sha512_final(&ctx, digest);
+          av_sha512_update(ctx, "a", 1);
+      av_sha512_final(ctx, digest);
       for (i = 0; i < lengths[j] >> 3; i++)
         printf("%02X", digest[i]);
       putchar('\n');
diff --git a/libavutil/tea-test.c b/libavutil/tea-test.c
index 07ec561..9bf059b 100644
--- a/libavutil/tea-test.c
+++ b/libavutil/tea-test.c
@@ -22,10 +22,11 @@
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 */
 
-#include "tea.c"
-
 #include <stdio.h>
 
+#include "common.h"
+#include "tea.h"
+
 #define TEA_NUM_TESTS 4
 
 // https://github.com/logandrews/TeaCrypt/blob/master/tea/tea_test.go
@@ -58,7 +59,7 @@ static const uint8_t tea_test_ct[TEA_NUM_TESTS][8] = {
   { 0x12, 0x6C, 0x6B, 0x92, 0xC0, 0x65, 0x3A, 0x3E }
 };
 
-static void test_tea(AVTEA *ctx, uint8_t *dst, const uint8_t *src,
+static void test_tea(struct AVTEA *ctx, uint8_t *dst, const uint8_t *src,
           const uint8_t *ref, int len, uint8_t *iv, int dir,
           const char *test)
 {
@@ -78,7 +79,7 @@ static void test_tea(AVTEA *ctx, uint8_t *dst, const uint8_t *src,
 
 int main(void)
 {
-  AVTEA *ctx;
+  struct AVTEA *ctx;
   uint8_t buf[8], iv[8];
   int i;
   static const uint8_t src[32] = "HelloWorldHelloWorldHelloWorld";
diff --git a/libavutil/twofish-test.c b/libavutil/twofish-test.c
index 1f22132..be0586a9 100644
--- a/libavutil/twofish-test.c
+++ b/libavutil/twofish-test.c
@@ -19,8 +19,8 @@
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 */
 
-#include "twofish.c"
 #include "log.h"
+#include "twofish.h"
 
 #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
@@ -40,7 +40,7 @@ int main(int argc, char *argv[])
   uint8_t temp[32], iv[16], rpt[32] = {0};
   const int kbits[3] = {128, 192, 256};
   int i, j, err = 0;
-  AVTWOFISH *cs;
+  struct AVTWOFISH *cs;
   cs = av_twofish_alloc();
   if (!cs)
     return 1;More information about the ffmpeg-cvslog mailing list