[FFmpeg-cvslog] ffmpeg: Fix bistream typos

Michael Niedermayer git at videolan.org
Sun Sep 25 20:07:32 EEST 2016


ffmpeg | branch: master | Michael Niedermayer <michael at niedermayer.cc> | Sun Sep 25 03:29:07 2016 +0200| [9083e044f11b6f04cdc15d445872513b72d0e557] | committer: Michael Niedermayer

ffmpeg: Fix bistream typos

Signed-off-by: Michael Niedermayer <michael at niedermayer.cc>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=9083e044f11b6f04cdc15d445872513b72d0e557
---

 ffmpeg.c   | 2 +-
 ffmpeg_opt.c | 2 +-
 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/ffmpeg.c b/ffmpeg.c
index 1b363f7..ec452d2 100644
--- a/ffmpeg.c
+++ b/ffmpeg.c
@@ -2648,7 +2648,7 @@ static int init_output_bsfs(OutputStream *ost)
 
     ret = av_bsf_init(ctx);
     if (ret < 0) {
-      av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Error initializing bistream filter: %s\n",
+      av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Error initializing bitstream filter: %s\n",
          ost->bsf_ctx[i]->filter->name);
       return ret;
     }
diff --git a/ffmpeg_opt.c b/ffmpeg_opt.c
index 0dfdbd6..38b6b67 100644
--- a/ffmpeg_opt.c
+++ b/ffmpeg_opt.c
@@ -1345,7 +1345,7 @@ static OutputStream *new_output_stream(OptionsContext *o, AVFormatContext *oc, e
 
     ret = av_bsf_alloc(filter, &ost->bsf_ctx[ost->nb_bitstream_filters]);
     if (ret < 0) {
-      av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Error allocating a bistream filter context\n");
+      av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Error allocating a bitstream filter context\n");
       exit_program(1);
     }
 More information about the ffmpeg-cvslog mailing list