[FFmpeg-cvslog] lavc/g726: Add a little-endian G.726 encoder.

Carl Eugen Hoyos git at videolan.org
Mon Aug 21 18:09:43 EEST 2017


ffmpeg | branch: master | Carl Eugen Hoyos <ceffmpeg at gmail.com> | Fri Aug 18 20:57:54 2017 +0200| [898ea658c8a46a105bcf831691a9aad3bb0f606d] | committer: Carl Eugen Hoyos

lavc/g726: Add a little-endian G.726 encoder.

Fixes ticket #6596.

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=898ea658c8a46a105bcf831691a9aad3bb0f606d
---

 libavcodec/Makefile  | 1 +
 libavcodec/allcodecs.c | 2 +-
 libavcodec/g726.c   | 54 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
 libavcodec/put_bits.h | 40 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 libavcodec/version.h  | 2 +-
 5 files changed, 88 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/Makefile b/libavcodec/Makefile
index b0c39ac040..982d7f5179 100644
--- a/libavcodec/Makefile
+++ b/libavcodec/Makefile
@@ -763,6 +763,7 @@ OBJS-$(CONFIG_ADPCM_G722_ENCODER)     += g722.o g722dsp.o g722enc.o
 OBJS-$(CONFIG_ADPCM_G726_DECODER)     += g726.o
 OBJS-$(CONFIG_ADPCM_G726_ENCODER)     += g726.o
 OBJS-$(CONFIG_ADPCM_G726LE_DECODER)    += g726.o
+OBJS-$(CONFIG_ADPCM_G726LE_ENCODER)    += g726.o
 OBJS-$(CONFIG_ADPCM_IMA_AMV_DECODER)   += adpcm.o adpcm_data.o
 OBJS-$(CONFIG_ADPCM_IMA_APC_DECODER)   += adpcm.o adpcm_data.o
 OBJS-$(CONFIG_ADPCM_IMA_DAT4_DECODER)   += adpcm.o adpcm_data.o
diff --git a/libavcodec/allcodecs.c b/libavcodec/allcodecs.c
index 4712592a5f..1e5942d7d1 100644
--- a/libavcodec/allcodecs.c
+++ b/libavcodec/allcodecs.c
@@ -549,7 +549,7 @@ static void register_all(void)
   REGISTER_DECODER(ADPCM_EA_XAS,   adpcm_ea_xas);
   REGISTER_ENCDEC (ADPCM_G722,    adpcm_g722);
   REGISTER_ENCDEC (ADPCM_G726,    adpcm_g726);
-  REGISTER_DECODER(ADPCM_G726LE,   adpcm_g726le);
+  REGISTER_ENCDEC (ADPCM_G726LE,   adpcm_g726le);
   REGISTER_DECODER(ADPCM_IMA_AMV,   adpcm_ima_amv);
   REGISTER_DECODER(ADPCM_IMA_APC,   adpcm_ima_apc);
   REGISTER_DECODER(ADPCM_IMA_DAT4,  adpcm_ima_dat4);
diff --git a/libavcodec/g726.c b/libavcodec/g726.c
index 6922b40f87..80cb064912 100644
--- a/libavcodec/g726.c
+++ b/libavcodec/g726.c
@@ -292,7 +292,7 @@ static av_cold int g726_reset(G726Context *c)
   return 0;
 }
 
-#if CONFIG_ADPCM_G726_ENCODER
+#if CONFIG_ADPCM_G726_ENCODER || CONFIG_ADPCM_G726LE_ENCODER
 static int16_t g726_encode(G726Context* c, int16_t sig)
 {
   uint8_t i;
@@ -308,6 +308,8 @@ static av_cold int g726_encode_init(AVCodecContext *avctx)
 {
   G726Context* c = avctx->priv_data;
 
+  c->little_endian = !strcmp(avctx->codec->name, "g726le");
+
   if (avctx->strict_std_compliance > FF_COMPLIANCE_UNOFFICIAL &&
     avctx->sample_rate != 8000) {
     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Sample rates other than 8kHz are not "
@@ -356,9 +358,17 @@ static int g726_encode_frame(AVCodecContext *avctx, AVPacket *avpkt,
   init_put_bits(&pb, avpkt->data, avpkt->size);
 
   for (i = 0; i < frame->nb_samples; i++)
-    put_bits(&pb, c->code_size, g726_encode(c, *samples++));
-
-  flush_put_bits(&pb);
+    if (c->little_endian) {
+      put_bits_le(&pb, c->code_size, g726_encode(c, *samples++));
+    } else {
+      put_bits(&pb, c->code_size, g726_encode(c, *samples++));
+    }
+
+  if (c->little_endian) {
+    flush_put_bits_le(&pb);
+  } else {
+    flush_put_bits(&pb);
+  }
 
   avpkt->size = out_size;
   *got_packet_ptr = 1;
@@ -372,6 +382,13 @@ static const AVOption options[] = {
   { NULL },
 };
 
+static const AVCodecDefault defaults[] = {
+  { "b", "0" },
+  { NULL },
+};
+#endif
+
+#if CONFIG_ADPCM_G726_ENCODER
 static const AVClass g726_class = {
   .class_name = "g726",
   .item_name = av_default_item_name,
@@ -379,11 +396,6 @@ static const AVClass g726_class = {
   .version  = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
 };
 
-static const AVCodecDefault defaults[] = {
-  { "b", "0" },
-  { NULL },
-};
-
 AVCodec ff_adpcm_g726_encoder = {
   .name      = "g726",
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("G.726 ADPCM"),
@@ -400,6 +412,30 @@ AVCodec ff_adpcm_g726_encoder = {
 };
 #endif
 
+#if CONFIG_ADPCM_G726LE_ENCODER
+static const AVClass g726le_class = {
+  .class_name = "g726le",
+  .item_name = av_default_item_name,
+  .option   = options,
+  .version  = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
+};
+
+AVCodec ff_adpcm_g726le_encoder = {
+  .name      = "g726le",
+  .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("G.726 little endian ADPCM (\"right-justified\")"),
+  .type      = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
+  .id       = AV_CODEC_ID_ADPCM_G726LE,
+  .priv_data_size = sizeof(G726Context),
+  .init      = g726_encode_init,
+  .encode2    = g726_encode_frame,
+  .capabilities  = AV_CODEC_CAP_SMALL_LAST_FRAME,
+  .sample_fmts  = (const enum AVSampleFormat[]){ AV_SAMPLE_FMT_S16,
+                           AV_SAMPLE_FMT_NONE },
+  .priv_class   = &g726le_class,
+  .defaults    = defaults,
+};
+#endif
+
 #if CONFIG_ADPCM_G726_DECODER || CONFIG_ADPCM_G726LE_DECODER
 static av_cold int g726_decode_init(AVCodecContext *avctx)
 {
diff --git a/libavcodec/put_bits.h b/libavcodec/put_bits.h
index b85e88f28c..1ceb1cc766 100644
--- a/libavcodec/put_bits.h
+++ b/libavcodec/put_bits.h
@@ -119,6 +119,18 @@ static inline void flush_put_bits(PutBitContext *s)
   s->bit_buf = 0;
 }
 
+static inline void flush_put_bits_le(PutBitContext *s)
+{
+  while (s->bit_left < 32) {
+    av_assert0(s->buf_ptr < s->buf_end);
+    *s->buf_ptr++ = s->bit_buf;
+    s->bit_buf >>= 8;
+    s->bit_left += 8;
+  }
+  s->bit_left = 32;
+  s->bit_buf = 0;
+}
+
 #ifdef BITSTREAM_WRITER_LE
 #define avpriv_align_put_bits align_put_bits_unsupported_here
 #define avpriv_put_string ff_put_string_unsupported_here
@@ -197,6 +209,34 @@ static inline void put_bits(PutBitContext *s, int n, unsigned int value)
   s->bit_left = bit_left;
 }
 
+static inline void put_bits_le(PutBitContext *s, int n, unsigned int value)
+{
+  unsigned int bit_buf;
+  int bit_left;
+
+  av_assert2(n <= 31 && value < (1U << n));
+
+  bit_buf = s->bit_buf;
+  bit_left = s->bit_left;
+
+  bit_buf |= value << (32 - bit_left);
+  if (n >= bit_left) {
+    if (3 < s->buf_end - s->buf_ptr) {
+      AV_WL32(s->buf_ptr, bit_buf);
+      s->buf_ptr += 4;
+    } else {
+      av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Internal error, put_bits buffer too small\n");
+      av_assert2(0);
+    }
+    bit_buf   = value >> bit_left;
+    bit_left  += 32;
+  }
+  bit_left -= n;
+
+  s->bit_buf = bit_buf;
+  s->bit_left = bit_left;
+}
+
 static inline void put_sbits(PutBitContext *pb, int n, int32_t value)
 {
   av_assert2(n >= 0 && n <= 31);
diff --git a/libavcodec/version.h b/libavcodec/version.h
index 02c4f41800..7473000579 100644
--- a/libavcodec/version.h
+++ b/libavcodec/version.h
@@ -28,7 +28,7 @@
 #include "libavutil/version.h"
 
 #define LIBAVCODEC_VERSION_MAJOR 57
-#define LIBAVCODEC_VERSION_MINOR 102
+#define LIBAVCODEC_VERSION_MINOR 103
 #define LIBAVCODEC_VERSION_MICRO 100
 
 #define LIBAVCODEC_VERSION_INT AV_VERSION_INT(LIBAVCODEC_VERSION_MAJOR, \More information about the ffmpeg-cvslog mailing list