[FFmpeg-cvslog] lavf/isom: Support DTS Express in mov.

Carl Eugen Hoyos git at videolan.org
Fri Feb 3 20:02:44 EET 2017


ffmpeg | branch: master | Carl Eugen Hoyos <cehoyos at ag.or.at> | Fri Feb 3 19:01:59 2017 +0100| [7d169ba1d88227a1dba52944d47884da0635206f] | committer: Carl Eugen Hoyos

lavf/isom: Support DTS Express in mov.

Fixes ticket #6124.

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=7d169ba1d88227a1dba52944d47884da0635206f
---

 libavformat/isom.c | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

diff --git a/libavformat/isom.c b/libavformat/isom.c
index af69e8e..7da2700 100644
--- a/libavformat/isom.c
+++ b/libavformat/isom.c
@@ -314,6 +314,7 @@ const AVCodecTag ff_codec_movaudio_tags[] = {
   { AV_CODEC_ID_DTS,       MKTAG('d', 't', 's', 'c') }, /* DTS formats prior to DTS-HD */
   { AV_CODEC_ID_DTS,       MKTAG('d', 't', 's', 'h') }, /* DTS-HD audio formats */
   { AV_CODEC_ID_DTS,       MKTAG('d', 't', 's', 'l') }, /* DTS-HD Lossless formats */
+  { AV_CODEC_ID_DTS,       MKTAG('d', 't', 's', 'e') }, /* DTS Express */
   { AV_CODEC_ID_DTS,       MKTAG('D', 'T', 'S', ' ') }, /* non-standard */
   { AV_CODEC_ID_EAC3,      MKTAG('e', 'c', '-', '3') }, /* ETSI TS 102 366 Annex F (only valid in ISOBMFF) */
   { AV_CODEC_ID_DVAUDIO,     MKTAG('v', 'd', 'v', 'a') },More information about the ffmpeg-cvslog mailing list