[FFmpeg-cvslog] libavfilter/vf_srcnn.c: adds DNN module backend AVOption, changes AV_LOG_INFO message to AV_LOG_VERBOSE.

Sergey Lavrushkin git at videolan.org
Fri Jun 8 16:27:39 EEST 2018


ffmpeg | branch: master | Sergey Lavrushkin <dualfal at gmail.com> | Wed Jun 6 01:44:40 2018 +0300| [d29c35b4d8f1ce93058697e9819fda8684928109] | committer: Pedro Arthur

libavfilter/vf_srcnn.c: adds DNN module backend AVOption, changes AV_LOG_INFO message to AV_LOG_VERBOSE.

Signed-off-by: Pedro Arthur <bygrandao at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=d29c35b4d8f1ce93058697e9819fda8684928109
---

 libavfilter/vf_srcnn.c | 25 +++++++++++--------------
 1 file changed, 11 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/libavfilter/vf_srcnn.c b/libavfilter/vf_srcnn.c
index 5c5e26b33a..bba54f6780 100644
--- a/libavfilter/vf_srcnn.c
+++ b/libavfilter/vf_srcnn.c
@@ -36,6 +36,7 @@ typedef struct SRCNNContext {
 
   char* model_filename;
   float* input_output_buf;
+  DNNBackendType backend_type;
   DNNModule* dnn_module;
   DNNModel* model;
   DNNData input_output;
@@ -44,6 +45,11 @@ typedef struct SRCNNContext {
 #define OFFSET(x) offsetof(SRCNNContext, x)
 #define FLAGS AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM | AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM
 static const AVOption srcnn_options[] = {
+  { "dnn_backend", "DNN backend used for model execution", OFFSET(backend_type), AV_OPT_TYPE_FLAGS, { .i64 = 0 }, 0, 1, FLAGS, "backend" },
+  { "native", "native backend flag", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = 0 }, 0, 0, FLAGS, "backend" },
+#if (CONFIG_LIBTENSORFLOW == 1)
+  { "tensorflow", "tensorflow backend flag", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = 1 }, 0, 0, FLAGS, "backend" },
+#endif
   { "model_filename", "path to model file specifying network architecture and its parameters", OFFSET(model_filename), AV_OPT_TYPE_STRING, {.str=NULL}, 0, 0, FLAGS },
   { NULL }
 };
@@ -54,29 +60,20 @@ static av_cold int init(AVFilterContext* context)
 {
   SRCNNContext* srcnn_context = context->priv;
 
-  srcnn_context->dnn_module = ff_get_dnn_module(DNN_TF);
+  srcnn_context->dnn_module = ff_get_dnn_module(srcnn_context->backend_type);
   if (!srcnn_context->dnn_module){
-    srcnn_context->dnn_module = ff_get_dnn_module(DNN_NATIVE);
-    if (!srcnn_context->dnn_module){
-      av_log(context, AV_LOG_ERROR, "could not create dnn module\n");
-      return AVERROR(ENOMEM);
-    }
-    else{
-      av_log(context, AV_LOG_INFO, "using native backend for DNN inference\n");
-    }
-  }
-  else{
-    av_log(context, AV_LOG_INFO, "using tensorflow backend for DNN inference\n");
+    av_log(context, AV_LOG_ERROR, "could not create DNN module for requested backend\n");
+    return AVERROR(ENOMEM);
   }
   if (!srcnn_context->model_filename){
-    av_log(context, AV_LOG_INFO, "model file for network was not specified, using default network for x2 upsampling\n");
+    av_log(context, AV_LOG_VERBOSE, "model file for network was not specified, using default network for x2 upsampling\n");
     srcnn_context->model = (srcnn_context->dnn_module->load_default_model)(DNN_SRCNN);
   }
   else{
     srcnn_context->model = (srcnn_context->dnn_module->load_model)(srcnn_context->model_filename);
   }
   if (!srcnn_context->model){
-    av_log(context, AV_LOG_ERROR, "could not load dnn model\n");
+    av_log(context, AV_LOG_ERROR, "could not load DNN model\n");
     return AVERROR(EIO);
   }
 More information about the ffmpeg-cvslog mailing list