[FFmpeg-cvslog] lavf/hlsenc: Do not mix declarations and code.

Carl Eugen Hoyos git at videolan.org
Fri Nov 16 23:04:44 EET 2018


ffmpeg | branch: master | Carl Eugen Hoyos <ceffmpeg at gmail.com> | Fri Nov 16 22:03:37 2018 +0100| [fc94e9704e056a2dc85745ffec685ffb6fcd142e] | committer: Carl Eugen Hoyos

lavf/hlsenc: Do not mix declarations and code.

Fixes the following warnings:
libavformat/hlsenc.c: In function 'hls_write_trailer':
libavformat/hlsenc.c:2364:17: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code [-Wdeclaration-after-statement]
         uint8_t *buffer = NULL;
         ^~~~~~~
libavformat/hlsenc.c:2372:17: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code [-Wdeclaration-after-statement]
         int byterange_mode = (hls->flags & HLS_SINGLE_FILE) || (hls->max_seg_size > 0);
         ^~~
libavformat/hlsenc.c:2379:13: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code [-Wdeclaration-after-statement]
       int range_length = 0;
       ^~~

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=fc94e9704e056a2dc85745ffec685ffb6fcd142e
---

 libavformat/hlsenc.c | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/libavformat/hlsenc.c b/libavformat/hlsenc.c
index e0048aa9d8..24b678efe0 100644
--- a/libavformat/hlsenc.c
+++ b/libavformat/hlsenc.c
@@ -2357,26 +2357,26 @@ static int hls_write_trailer(struct AVFormatContext *s)
       return AVERROR(ENOMEM);
     }
     if ( hls->segment_type == SEGMENT_TYPE_FMP4) {
+      int range_length = 0;
       if (!vs->init_range_length) {
+        uint8_t *buffer = NULL;
+        int range_length, byterange_mode;
         av_write_frame(vs->avf, NULL); /* Flush any buffered data */
         avio_flush(oc->pb);
 
-        uint8_t *buffer = NULL;
-        int range_length = avio_close_dyn_buf(oc->pb, &buffer);
+        range_length = avio_close_dyn_buf(oc->pb, &buffer);
         avio_write(vs->out, buffer, range_length);
         av_free(buffer);
         vs->init_range_length = range_length;
         avio_open_dyn_buf(&oc->pb);
         vs->packets_written = 0;
         vs->start_pos = range_length;
-        int byterange_mode = (hls->flags & HLS_SINGLE_FILE) || (hls->max_seg_size > 0);
+        byterange_mode = (hls->flags & HLS_SINGLE_FILE) || (hls->max_seg_size > 0);
         if (!byterange_mode) {
           ff_format_io_close(s, &vs->out);
           hlsenc_io_close(s, &vs->out, vs->base_output_dirname);
         }
       }
-
-      int range_length = 0;
       if (!(hls->flags & HLS_SINGLE_FILE)) {
         ret = hlsenc_io_open(s, &vs->out, vs->avf->url, NULL);
         if (ret < 0) {More information about the ffmpeg-cvslog mailing list