[FFmpeg-cvslog] lavf/showinfo: support mastering display sidedata

Jun Zhao git at videolan.org
Thu Aug 8 13:20:28 EEST 2019


ffmpeg | branch: master | Jun Zhao <barryjzhao at tencent.com> | Sun Aug 4 17:35:29 2019 +0800| [6f6769f3ec5053b3e8d7e8de2640263b93aff90c] | committer: Jun Zhao

lavf/showinfo: support mastering display sidedata

support mastering display sidedata.

Signed-off-by: Jun Zhao <barryjzhao at tencent.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=6f6769f3ec5053b3e8d7e8de2640263b93aff90c
---

 libavfilter/vf_showinfo.c | 30 ++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 30 insertions(+)

diff --git a/libavfilter/vf_showinfo.c b/libavfilter/vf_showinfo.c
index f6f8f49778..d5c444ea0e 100644
--- a/libavfilter/vf_showinfo.c
+++ b/libavfilter/vf_showinfo.c
@@ -34,6 +34,7 @@
 #include "libavutil/stereo3d.h"
 #include "libavutil/timestamp.h"
 #include "libavutil/timecode.h"
+#include "libavutil/mastering_display_metadata.h"
 
 #include "avfilter.h"
 #include "internal.h"
@@ -133,6 +134,32 @@ static void dump_roi(AVFilterContext *ctx, AVFrameSideData *sd)
   }
 }
 
+static void dump_mastering_display(AVFilterContext *ctx, AVFrameSideData *sd)
+{
+  AVMasteringDisplayMetadata *mastering_display;
+
+  av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "mastering display: ");
+  if (sd->size < sizeof(*mastering_display)) {
+    av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "invalid data");
+    return;
+  }
+
+  mastering_display = (AVMasteringDisplayMetadata *)sd->data;
+
+  av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "has_primaries:%d has_luminance:%d "
+      "r(%5.4f,%5.4f) g(%5.4f,%5.4f) b(%5.4f %5.4f) wp(%5.4f, %5.4f) "
+      "min_luminance=%f, max_luminance=%f",
+      mastering_display->has_primaries, mastering_display->has_luminance,
+      av_q2d(mastering_display->display_primaries[0][0]),
+      av_q2d(mastering_display->display_primaries[0][1]),
+      av_q2d(mastering_display->display_primaries[1][0]),
+      av_q2d(mastering_display->display_primaries[1][1]),
+      av_q2d(mastering_display->display_primaries[2][0]),
+      av_q2d(mastering_display->display_primaries[2][1]),
+      av_q2d(mastering_display->white_point[0]), av_q2d(mastering_display->white_point[1]),
+      av_q2d(mastering_display->min_luminance), av_q2d(mastering_display->max_luminance));
+}
+
 static void dump_color_property(AVFilterContext *ctx, AVFrame *frame)
 {
   const char *color_range_str   = av_color_range_name(frame->color_range);
@@ -271,6 +298,9 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *frame)
     case AV_FRAME_DATA_REGIONS_OF_INTEREST:
       dump_roi(ctx, sd);
       break;
+    case AV_FRAME_DATA_MASTERING_DISPLAY_METADATA:
+      dump_mastering_display(ctx, sd);
+      break;
     default:
       av_log(ctx, AV_LOG_WARNING, "unknown side data type %d (%d bytes)",
          sd->type, sd->size);More information about the ffmpeg-cvslog mailing list