[FFmpeg-cvslog] lavf/dump: use error log level for invalid size

Limin Wang git at videolan.org
Sun Aug 18 03:18:29 EEST 2019


ffmpeg | branch: master | Limin Wang <lance.lmwang at gmail.com> | Sat Aug 10 23:53:48 2019 +0800| [df6e341b0418e53b70938923f8ba903f74f4a778] | committer: Steven Liu

lavf/dump: use error log level for invalid size

Reviewed-by: Steven Liu <lq at onvideo.cn>
Signed-off-by: Limin Wang <lance.lmwang at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=df6e341b0418e53b70938923f8ba903f74f4a778
---

 libavformat/dump.c | 12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/libavformat/dump.c b/libavformat/dump.c
index b02318bc36..a3791a3020 100644
--- a/libavformat/dump.c
+++ b/libavformat/dump.c
@@ -210,7 +210,7 @@ static void dump_paramchange(void *ctx, AVPacketSideData *sd)
 
   return;
 fail:
-  av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "unknown param");
+  av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "unknown param");
 }
 
 /* replaygain side data*/
@@ -239,7 +239,7 @@ static void dump_replaygain(void *ctx, AVPacketSideData *sd)
   AVReplayGain *rg;
 
   if (sd->size < sizeof(*rg)) {
-    av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "invalid data");
+    av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "invalid data");
     return;
   }
   rg = (AVReplayGain*)sd->data;
@@ -255,7 +255,7 @@ static void dump_stereo3d(void *ctx, AVPacketSideData *sd)
   AVStereo3D *stereo;
 
   if (sd->size < sizeof(*stereo)) {
-    av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "invalid data");
+    av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "invalid data");
     return;
   }
 
@@ -272,7 +272,7 @@ static void dump_audioservicetype(void *ctx, AVPacketSideData *sd)
   enum AVAudioServiceType *ast = (enum AVAudioServiceType *)sd->data;
 
   if (sd->size < sizeof(*ast)) {
-    av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "invalid data");
+    av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "invalid data");
     return;
   }
 
@@ -315,7 +315,7 @@ static void dump_cpb(void *ctx, AVPacketSideData *sd)
   AVCPBProperties *cpb = (AVCPBProperties *)sd->data;
 
   if (sd->size < sizeof(*cpb)) {
-    av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "invalid data");
+    av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "invalid data");
     return;
   }
 
@@ -361,7 +361,7 @@ static void dump_spherical(void *ctx, AVCodecParameters *par, AVPacketSideData *
   double yaw, pitch, roll;
 
   if (sd->size < sizeof(*spherical)) {
-    av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "invalid data");
+    av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "invalid data");
     return;
   }
 More information about the ffmpeg-cvslog mailing list