[FFmpeg-cvslog] avformat/matroskadec: Use bytestream API instead of AVIOContext

Andreas Rheinhardt git at videolan.org
Thu Dec 5 04:20:30 EET 2019


ffmpeg | branch: master | Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at gmail.com> | Tue Dec 3 18:09:05 2019 +0100| [668490ac981be1501652ebdfd633a498cb99ec2d] | committer: James Almer

avformat/matroskadec: Use bytestream API instead of AVIOContext

It avoids the overhead of function calls.

Signed-off-by: Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at gmail.com>
Signed-off-by: James Almer <jamrial at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=668490ac981be1501652ebdfd633a498cb99ec2d
---

 libavformat/matroskadec.c | 20 ++++++++++----------
 1 file changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/libavformat/matroskadec.c b/libavformat/matroskadec.c
index d50211bf4f..32bd6b8446 100644
--- a/libavformat/matroskadec.c
+++ b/libavformat/matroskadec.c
@@ -2545,6 +2545,7 @@ static int matroska_parse_tracks(AVFormatContext *s)
       memcpy(&extradata[12], track->codec_priv.data,
          track->codec_priv.size);
     } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_TTA) {
+      uint8_t *ptr;
       if (track->audio.channels > UINT16_MAX ||
         track->audio.bitdepth > UINT16_MAX) {
         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
@@ -2562,16 +2563,15 @@ static int matroska_parse_tracks(AVFormatContext *s)
       extradata   = av_mallocz(extradata_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
       if (!extradata)
         return AVERROR(ENOMEM);
-      ffio_init_context(&b, extradata, extradata_size, 1,
-               NULL, NULL, NULL, NULL);
-      avio_write(&b, "TTA1", 4);
-      avio_wl16(&b, 1);
-      avio_wl16(&b, track->audio.channels);
-      avio_wl16(&b, track->audio.bitdepth);
-      avio_wl32(&b, track->audio.out_samplerate);
-      avio_wl32(&b, av_rescale((matroska->duration * matroska->time_scale),
-                   track->audio.out_samplerate,
-                   AV_TIME_BASE * 1000));
+      ptr = extradata;
+      bytestream_put_be32(&ptr, AV_RB32("TTA1"));
+      bytestream_put_le16(&ptr, 1);
+      bytestream_put_le16(&ptr, track->audio.channels);
+      bytestream_put_le16(&ptr, track->audio.bitdepth);
+      bytestream_put_le32(&ptr, track->audio.out_samplerate);
+      bytestream_put_le32(&ptr, av_rescale(matroska->duration * matroska->time_scale,
+                         track->audio.out_samplerate,
+                         AV_TIME_BASE * 1000));
     } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RV10 ||
          codec_id == AV_CODEC_ID_RV20 ||
          codec_id == AV_CODEC_ID_RV30 ||More information about the ffmpeg-cvslog mailing list