[FFmpeg-cvslog] avfilter/vf_xstack: set better error msg for

Gyan Doshi git at videolan.org
Tue May 7 14:16:44 EEST 2019


ffmpeg | branch: master | Gyan Doshi <ffmpeg at gyani.pro> | Tue May 7 16:18:40 2019 +0530| [b3b7ba623f95224557bd67a060adf4ca7ee94dde] | committer: Gyan Doshi

avfilter/vf_xstack: set better error msg for
missing layout

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=b3b7ba623f95224557bd67a060adf4ca7ee94dde
---

 libavfilter/vf_stack.c | 11 ++++++++++-
 1 file changed, 10 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/libavfilter/vf_stack.c b/libavfilter/vf_stack.c
index b836d96bf0..1455f196a7 100644
--- a/libavfilter/vf_stack.c
+++ b/libavfilter/vf_stack.c
@@ -83,6 +83,15 @@ static av_cold int init(AVFilterContext *ctx)
     return AVERROR(ENOMEM);
 
   if (!strcmp(ctx->filter->name, "xstack")) {
+    if (!s->layout) {
+      if (s->nb_inputs == 2)
+        s->layout = "0_0|w0_0";
+      else {
+        av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "No layout specified.\n");
+        return AVERROR(EINVAL);
+      }
+    }
+
     s->items = av_calloc(s->nb_inputs, sizeof(*s->items));
     if (!s->items)
       return AVERROR(ENOMEM);
@@ -385,7 +394,7 @@ AVFilter ff_vf_vstack = {
 
 static const AVOption xstack_options[] = {
   { "inputs", "set number of inputs", OFFSET(nb_inputs), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=2}, 2, INT_MAX, .flags = FLAGS },
-  { "layout", "set custom layout", OFFSET(layout), AV_OPT_TYPE_STRING, {.str="0_0|w0_0"}, 0, 0, .flags = FLAGS },
+  { "layout", "set custom layout", OFFSET(layout), AV_OPT_TYPE_STRING, {.str=NULL}, 0, 0, .flags = FLAGS },
   { "shortest", "force termination when the shortest input terminates", OFFSET(shortest), AV_OPT_TYPE_BOOL, {.i64=0}, 0, 1, .flags = FLAGS },
   { NULL },
 };More information about the ffmpeg-cvslog mailing list