[FFmpeg-cvslog] avfilter/vf_framepack: fix timestamps for frameseq format

Paul B Mahol git at videolan.org
Sun Nov 17 00:33:55 EET 2019


ffmpeg | branch: master | Paul B Mahol <onemda at gmail.com> | Sat Nov 16 23:31:03 2019 +0100| [ef466a8b29f80ab0bfb5b20757017e3553711f94] | committer: Paul B Mahol

avfilter/vf_framepack: fix timestamps for frameseq format

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=ef466a8b29f80ab0bfb5b20757017e3553711f94
---

 libavfilter/vf_framepack.c | 10 +++-------
 1 file changed, 3 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/libavfilter/vf_framepack.c b/libavfilter/vf_framepack.c
index f349dd9f0f..d8e5a891c8 100644
--- a/libavfilter/vf_framepack.c
+++ b/libavfilter/vf_framepack.c
@@ -48,8 +48,6 @@ typedef struct FramepackContext {
   enum AVStereo3DType format;     ///< frame pack type output
 
   AVFrame *input_views[2];      ///< input frames
-
-  int64_t double_pts;         ///< new pts for frameseq mode
 } FramepackContext;
 
 static const enum AVPixelFormat formats_supported[] = {
@@ -120,8 +118,6 @@ static int config_output(AVFilterLink *outlink)
   case AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE:
     time_base.den *= 2;
     frame_rate.num *= 2;
-
-    s->double_pts = AV_NOPTS_VALUE;
     break;
   case AV_STEREO3D_COLUMNS:
   case AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE:
@@ -312,12 +308,12 @@ static int try_push_frame(AVFilterContext *ctx)
   if (!(s->input_views[0] && s->input_views[1]))
     return 0;
   if (s->format == AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE) {
-    if (s->double_pts == AV_NOPTS_VALUE)
-      s->double_pts = s->input_views[LEFT]->pts;
+    int64_t pts = s->input_views[0]->pts;
 
     for (i = 0; i < 2; i++) {
       // set correct timestamps
-      s->input_views[i]->pts = s->double_pts++;
+      if (pts != AV_NOPTS_VALUE)
+        s->input_views[i]->pts = i == 0 ? pts * 2 : s->input_views[1]->pts + pts;
 
       // set stereo3d side data
       stereo = av_stereo3d_create_side_data(s->input_views[i]);More information about the ffmpeg-cvslog mailing list