[FFmpeg-cvslog] avfilter/af_afftdn: simplify changing commands

Paul B Mahol git at videolan.org
Thu Nov 21 12:52:40 EET 2019


ffmpeg | branch: master | Paul B Mahol <onemda at gmail.com> | Thu Nov 21 11:49:23 2019 +0100| [84e9a55d8ed79c51ef180ce36bdcb044ab86dab2] | committer: Paul B Mahol

avfilter/af_afftdn: simplify changing commands

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=84e9a55d8ed79c51ef180ce36bdcb044ab86dab2
---

 libavfilter/af_afftdn.c | 64 ++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 23 insertions(+), 41 deletions(-)

diff --git a/libavfilter/af_afftdn.c b/libavfilter/af_afftdn.c
index 6ca9f1082e..bde5ff6685 100644
--- a/libavfilter/af_afftdn.c
+++ b/libavfilter/af_afftdn.c
@@ -141,24 +141,25 @@ typedef struct AudioFFTDeNoiseContext {
 } AudioFFTDeNoiseContext;
 
 #define OFFSET(x) offsetof(AudioFFTDeNoiseContext, x)
-#define A AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM|AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM
+#define AF AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM|AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM
+#define AFR AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM|AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM|AV_OPT_FLAG_RUNTIME_PARAM
 
 static const AVOption afftdn_options[] = {
-  { "nr", "set the noise reduction",  OFFSET(noise_reduction), AV_OPT_TYPE_FLOAT, {.dbl = 12},     .01, 97, A },
-  { "nf", "set the noise floor",    OFFSET(noise_floor),   AV_OPT_TYPE_FLOAT, {.dbl =-50},     -80,-20, A },
-  { "nt", "set the noise type",     OFFSET(noise_type),   AV_OPT_TYPE_INT,  {.i64 = WHITE_NOISE}, WHITE_NOISE, NB_NOISE-1, A, "type" },
-  { "w", "white noise",        0,            AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = WHITE_NOISE},  0, 0, A, "type" },
-  { "v", "vinyl noise",        0,            AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = VINYL_NOISE},  0, 0, A, "type" },
-  { "s", "shellac noise",       0,            AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = SHELLAC_NOISE}, 0, 0, A, "type" },
-  { "c", "custom noise",        0,            AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = CUSTOM_NOISE}, 0, 0, A, "type" },
-  { "bn", "set the custom bands noise", OFFSET(band_noise_str), AV_OPT_TYPE_STRING, {.str = 0},       0, 0, A },
-  { "rf", "set the residual floor",   OFFSET(residual_floor), AV_OPT_TYPE_FLOAT, {.dbl =-38},     -80,-20, A },
-  { "tn", "track noise",        OFFSET(track_noise),   AV_OPT_TYPE_BOOL,  {.i64 = 0},      0, 1, A },
-  { "tr", "track residual",       OFFSET(track_residual), AV_OPT_TYPE_BOOL,  {.i64 = 0},      0, 1, A },
-  { "om", "set output mode",      OFFSET(output_mode),   AV_OPT_TYPE_INT,  {.i64 = OUT_MODE},   0, NB_MODES-1, A, "mode" },
-  { "i", "input",           0,            AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = IN_MODE},    0, 0, A, "mode" },
-  { "o", "output",           0,            AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = OUT_MODE},   0, 0, A, "mode" },
-  { "n", "noise",           0,            AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = NOISE_MODE},  0, 0, A, "mode" },
+  { "nr", "set the noise reduction",  OFFSET(noise_reduction), AV_OPT_TYPE_FLOAT, {.dbl = 12},     .01, 97, AFR },
+  { "nf", "set the noise floor",    OFFSET(noise_floor),   AV_OPT_TYPE_FLOAT, {.dbl =-50},     -80,-20, AFR },
+  { "nt", "set the noise type",     OFFSET(noise_type),   AV_OPT_TYPE_INT,  {.i64 = WHITE_NOISE}, WHITE_NOISE, NB_NOISE-1, AF, "type" },
+  { "w", "white noise",        0,            AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = WHITE_NOISE},  0, 0, AF, "type" },
+  { "v", "vinyl noise",        0,            AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = VINYL_NOISE},  0, 0, AF, "type" },
+  { "s", "shellac noise",       0,            AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = SHELLAC_NOISE}, 0, 0, AF, "type" },
+  { "c", "custom noise",        0,            AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = CUSTOM_NOISE}, 0, 0, AF, "type" },
+  { "bn", "set the custom bands noise", OFFSET(band_noise_str), AV_OPT_TYPE_STRING, {.str = 0},       0, 0, AF },
+  { "rf", "set the residual floor",   OFFSET(residual_floor), AV_OPT_TYPE_FLOAT, {.dbl =-38},     -80,-20, AFR },
+  { "tn", "track noise",        OFFSET(track_noise),   AV_OPT_TYPE_BOOL,  {.i64 = 0},      0, 1, AFR },
+  { "tr", "track residual",       OFFSET(track_residual), AV_OPT_TYPE_BOOL,  {.i64 = 0},      0, 1, AFR },
+  { "om", "set output mode",      OFFSET(output_mode),   AV_OPT_TYPE_INT,  {.i64 = OUT_MODE},   0, NB_MODES-1, AFR, "mode" },
+  { "i", "input",           0,            AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = IN_MODE},    0, 0, AFR, "mode" },
+  { "o", "output",           0,            AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = OUT_MODE},   0, 0, AFR, "mode" },
+  { "n", "noise",           0,            AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = NOISE_MODE},  0, 0, AFR, "mode" },
   { NULL }
 };
 
@@ -1375,6 +1376,7 @@ static int process_command(AVFilterContext *ctx, const char *cmd, const char *ar
 {
   AudioFFTDeNoiseContext *s = ctx->priv;
   int need_reset = 0;
+  int ret = 0;
 
   if (!strcmp(cmd, "sample_noise") ||
     !strcmp(cmd, "sn")) {
@@ -1386,31 +1388,11 @@ static int process_command(AVFilterContext *ctx, const char *cmd, const char *ar
       s->sample_noise_start = 0;
       s->sample_noise_end = 1;
     }
-  } else if (!strcmp(cmd, "nr") ||
-        !strcmp(cmd, "noise_reduction")) {
-    float nr;
-
-    if (av_sscanf(args, "%f", &nr) == 1) {
-      s->noise_reduction = av_clipf(nr, 0.01, 97);
-      need_reset = 1;
-    }
-  } else if (!strcmp(cmd, "nf") ||
-        !strcmp(cmd, "noise_floor")) {
-    float nf;
-
-    if (av_sscanf(args, "%f", &nf) == 1) {
-      s->noise_floor = av_clipf(nf, -80, -20);
-      need_reset = 1;
-    }
-  } else if (!strcmp(cmd, "output_mode") ||
-        !strcmp(cmd, "om")) {
-    if (!strcmp(args, "i")) {
-      s->output_mode = IN_MODE;
-    } else if (!strcmp(args, "o")) {
-      s->output_mode = OUT_MODE;
-    } else if (!strcmp(args, "n")) {
-      s->output_mode = NOISE_MODE;
-    }
+  } else {
+    ret = ff_filter_process_command(ctx, cmd, args, res, res_len, flags);
+    if (ret < 0)
+      return ret;
+    need_reset = 1;
   }
 
   if (need_reset)More information about the ffmpeg-cvslog mailing list