[FFmpeg-cvslog] avcodec/av1dec: remove order_hint from AV1Frame

James Almer git at videolan.org
Fri Nov 13 15:40:54 EET 2020


ffmpeg | branch: master | James Almer <jamrial at gmail.com> | Thu Nov 12 17:06:05 2020 -0300| [5d4a6bbd4b011b49b60563a1bc390d8d04fe1e17] | committer: James Almer

avcodec/av1dec: remove order_hint from AV1Frame

We now have access to the raw frame header, so use that

Signed-off-by: James Almer <jamrial at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=5d4a6bbd4b011b49b60563a1bc390d8d04fe1e17
---

 libavcodec/av1dec.c | 8 ++------
 libavcodec/av1dec.h | 1 -
 2 files changed, 2 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/av1dec.c b/libavcodec/av1dec.c
index 84c9ca93d5..c1967f03bd 100644
--- a/libavcodec/av1dec.c
+++ b/libavcodec/av1dec.c
@@ -169,7 +169,7 @@ static void skip_mode_params(AV1DecContext *s)
   forward_idx = -1;
   backward_idx = -1;
   for (i = 0; i < AV1_REFS_PER_FRAME; i++) {
-    ref_hint = s->ref[header->ref_frame_idx[i]].order_hint;
+    ref_hint = s->ref[header->ref_frame_idx[i]].raw_frame_header->order_hint;
     dist = get_relative_dist(seq, ref_hint, header->order_hint);
     if (dist < 0) {
       if (forward_idx < 0 ||
@@ -198,7 +198,7 @@ static void skip_mode_params(AV1DecContext *s)
 
   second_forward_idx = -1;
   for (i = 0; i < AV1_REFS_PER_FRAME; i++) {
-    ref_hint = s->ref[header->ref_frame_idx[i]].order_hint;
+    ref_hint = s->ref[header->ref_frame_idx[i]].raw_frame_header->order_hint;
     if (get_relative_dist(seq, ref_hint, forward_hint) < 0) {
       if (second_forward_idx < 0 ||
         get_relative_dist(seq, ref_hint, second_forward_hint) > 0) {
@@ -445,7 +445,6 @@ static void av1_frame_unref(AVCodecContext *avctx, AV1Frame *f)
   av_buffer_unref(&f->header_ref);
   f->raw_frame_header = NULL;
   f->spatial_id = f->temporal_id = 0;
-  f->order_hint = 0;
   memset(f->skip_mode_frame_idx, 0,
      2 * sizeof(uint8_t));
   f->coded_lossless = 0;
@@ -480,7 +479,6 @@ static int av1_frame_ref(AVCodecContext *avctx, AV1Frame *dst, const AV1Frame *s
   memcpy(dst->gm_params,
      src->gm_params,
      AV1_NUM_REF_FRAMES * 6 * sizeof(int32_t));
-  dst->order_hint = src->order_hint;
   memcpy(dst->skip_mode_frame_idx,
      src->skip_mode_frame_idx,
      2 * sizeof(uint8_t));
@@ -890,8 +888,6 @@ static int av1_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *frame,
       s->cur_frame.spatial_id = header->spatial_id;
       s->cur_frame.temporal_id = header->temporal_id;
 
-      s->cur_frame.order_hint = s->raw_frame_header->order_hint;
-
       if (avctx->hwaccel) {
         ret = avctx->hwaccel->start_frame(avctx, unit->data,
                          unit->data_size);
diff --git a/libavcodec/av1dec.h b/libavcodec/av1dec.h
index 533ca2b30f..4b218f64bb 100644
--- a/libavcodec/av1dec.h
+++ b/libavcodec/av1dec.h
@@ -45,7 +45,6 @@ typedef struct AV1Frame {
   uint8_t gm_type[AV1_NUM_REF_FRAMES];
   int32_t gm_params[AV1_NUM_REF_FRAMES][6];
 
-  uint8_t order_hint;
   uint8_t skip_mode_frame_idx[2];
 
   uint8_t coded_lossless;More information about the ffmpeg-cvslog mailing list