[FFmpeg-cvslog] doc/examples/transcoding: stop constantly allocating AVFrames

Anton Khirnov git at videolan.org
Fri Nov 20 17:02:28 EET 2020


ffmpeg | branch: master | Anton Khirnov <anton at khirnov.net> | Thu Oct 29 16:00:23 2020 +0100| [29f33c107682162f9a9413d0d6760fc6974e860d] | committer: Anton Khirnov

doc/examples/transcoding: stop constantly allocating AVFrames

Allocate just one and reuse it.

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=29f33c107682162f9a9413d0d6760fc6974e860d
---

 doc/examples/transcoding.c | 60 ++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 file changed, 31 insertions(+), 29 deletions(-)

diff --git a/doc/examples/transcoding.c b/doc/examples/transcoding.c
index e48837cbd2..4a45717bea 100644
--- a/doc/examples/transcoding.c
+++ b/doc/examples/transcoding.c
@@ -41,12 +41,16 @@ typedef struct FilteringContext {
   AVFilterContext *buffersink_ctx;
   AVFilterContext *buffersrc_ctx;
   AVFilterGraph *filter_graph;
+
+  AVFrame *filtered_frame;
 } FilteringContext;
 static FilteringContext *filter_ctx;
 
 typedef struct StreamContext {
   AVCodecContext *dec_ctx;
   AVCodecContext *enc_ctx;
+
+  AVFrame *dec_frame;
 } StreamContext;
 static StreamContext *stream_ctx;
 
@@ -102,6 +106,10 @@ static int open_input_file(const char *filename)
       }
     }
     stream_ctx[i].dec_ctx = codec_ctx;
+
+    stream_ctx[i].dec_frame = av_frame_alloc();
+    if (!stream_ctx[i].dec_frame)
+      return AVERROR(ENOMEM);
   }
 
   av_dump_format(ifmt_ctx, 0, filename, 0);
@@ -398,6 +406,10 @@ static int init_filters(void)
         stream_ctx[i].enc_ctx, filter_spec);
     if (ret)
       return ret;
+
+    filter_ctx[i].filtered_frame = av_frame_alloc();
+    if (!filter_ctx[i].filtered_frame)
+      return AVERROR(ENOMEM);
   }
   return 0;
 }
@@ -420,7 +432,6 @@ static int encode_write_frame(AVFrame *filt_frame, unsigned int stream_index, in
   av_init_packet(&enc_pkt);
   ret = enc_func(stream_ctx[stream_index].enc_ctx, &enc_pkt,
       filt_frame, got_frame);
-  av_frame_free(&filt_frame);
   if (ret < 0)
     return ret;
   if (!(*got_frame))
@@ -440,12 +451,12 @@ static int encode_write_frame(AVFrame *filt_frame, unsigned int stream_index, in
 
 static int filter_encode_write_frame(AVFrame *frame, unsigned int stream_index)
 {
+  FilteringContext *filter = &filter_ctx[stream_index];
   int ret;
-  AVFrame *filt_frame;
 
   av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "Pushing decoded frame to filters\n");
   /* push the decoded frame into the filtergraph */
-  ret = av_buffersrc_add_frame_flags(filter_ctx[stream_index].buffersrc_ctx,
+  ret = av_buffersrc_add_frame_flags(filter->buffersrc_ctx,
       frame, 0);
   if (ret < 0) {
     av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Error while feeding the filtergraph\n");
@@ -454,14 +465,9 @@ static int filter_encode_write_frame(AVFrame *frame, unsigned int stream_index)
 
   /* pull filtered frames from the filtergraph */
   while (1) {
-    filt_frame = av_frame_alloc();
-    if (!filt_frame) {
-      ret = AVERROR(ENOMEM);
-      break;
-    }
     av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "Pulling filtered frame from filters\n");
-    ret = av_buffersink_get_frame(filter_ctx[stream_index].buffersink_ctx,
-        filt_frame);
+    ret = av_buffersink_get_frame(filter->buffersink_ctx,
+                   filter->filtered_frame);
     if (ret < 0) {
       /* if no more frames for output - returns AVERROR(EAGAIN)
       * if flushed and no more frames for output - returns AVERROR_EOF
@@ -469,12 +475,12 @@ static int filter_encode_write_frame(AVFrame *frame, unsigned int stream_index)
       */
       if (ret == AVERROR(EAGAIN) || ret == AVERROR_EOF)
         ret = 0;
-      av_frame_free(&filt_frame);
       break;
     }
 
-    filt_frame->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_NONE;
-    ret = encode_write_frame(filt_frame, stream_index, NULL);
+    filter->filtered_frame->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_NONE;
+    ret = encode_write_frame(filter->filtered_frame, stream_index, NULL);
+    av_frame_unref(filter->filtered_frame);
     if (ret < 0)
       break;
   }
@@ -506,7 +512,6 @@ int main(int argc, char **argv)
 {
   int ret;
   AVPacket packet = { .data = NULL, .size = 0 };
-  AVFrame *frame = NULL;
   enum AVMediaType type;
   unsigned int stream_index;
   unsigned int i;
@@ -535,33 +540,27 @@ int main(int argc, char **argv)
         stream_index);
 
     if (filter_ctx[stream_index].filter_graph) {
+      StreamContext *stream = &stream_ctx[stream_index];
+
       av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "Going to reencode&filter the frame\n");
-      frame = av_frame_alloc();
-      if (!frame) {
-        ret = AVERROR(ENOMEM);
-        break;
-      }
+
       av_packet_rescale_ts(&packet,
                 ifmt_ctx->streams[stream_index]->time_base,
-                 stream_ctx[stream_index].dec_ctx->time_base);
+                 stream->dec_ctx->time_base);
       dec_func = (type == AVMEDIA_TYPE_VIDEO) ? avcodec_decode_video2 :
         avcodec_decode_audio4;
-      ret = dec_func(stream_ctx[stream_index].dec_ctx, frame,
+      ret = dec_func(stream->dec_ctx, stream->dec_frame,
           &got_frame, &packet);
       if (ret < 0) {
-        av_frame_free(&frame);
         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Decoding failed\n");
         break;
       }
 
       if (got_frame) {
-        frame->pts = frame->best_effort_timestamp;
-        ret = filter_encode_write_frame(frame, stream_index);
-        av_frame_free(&frame);
+        stream->dec_frame->pts = stream->dec_frame->best_effort_timestamp;
+        ret = filter_encode_write_frame(stream->dec_frame, stream_index);
         if (ret < 0)
           goto end;
-      } else {
-        av_frame_free(&frame);
       }
     } else {
       /* remux this frame without reencoding */
@@ -598,13 +597,16 @@ int main(int argc, char **argv)
   av_write_trailer(ofmt_ctx);
 end:
   av_packet_unref(&packet);
-  av_frame_free(&frame);
   for (i = 0; i < ifmt_ctx->nb_streams; i++) {
     avcodec_free_context(&stream_ctx[i].dec_ctx);
     if (ofmt_ctx && ofmt_ctx->nb_streams > i && ofmt_ctx->streams[i] && stream_ctx[i].enc_ctx)
       avcodec_free_context(&stream_ctx[i].enc_ctx);
-    if (filter_ctx && filter_ctx[i].filter_graph)
+    if (filter_ctx && filter_ctx[i].filter_graph) {
       avfilter_graph_free(&filter_ctx[i].filter_graph);
+      av_frame_free(&filter_ctx[i].filtered_frame);
+    }
+
+    av_frame_free(&stream_ctx[i].dec_frame);
   }
   av_free(filter_ctx);
   av_free(stream_ctx);More information about the ffmpeg-cvslog mailing list