[FFmpeg-cvslog] avfilter/vf_readeia608: add support for slice threads

Paul B Mahol git at videolan.org
Tue Nov 24 23:35:42 EET 2020


ffmpeg | branch: master | Paul B Mahol <onemda at gmail.com> | Tue Nov 24 22:14:14 2020 +0100| [278984b3430727c850de4b67cdde248be6d99ae1] | committer: Paul B Mahol

avfilter/vf_readeia608: add support for slice threads

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=278984b3430727c850de4b67cdde248be6d99ae1
---

 libavfilter/vf_readeia608.c | 236 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------
 1 file changed, 161 insertions(+), 75 deletions(-)

diff --git a/libavfilter/vf_readeia608.c b/libavfilter/vf_readeia608.c
index 39c4703b66..bd0a950a26 100644
--- a/libavfilter/vf_readeia608.c
+++ b/libavfilter/vf_readeia608.c
@@ -57,20 +57,28 @@ typedef struct CodeItem {
   int size;
 } CodeItem;
 
+typedef struct ScanItem {
+  int nb_line;
+  int found;
+  int white;
+  int black;
+  uint64_t histogram[256];
+  uint8_t byte[2];
+
+  CodeItem *code;
+  LineItem *line;
+} ScanItem;
+
 typedef struct ReadEIA608Context {
   const AVClass *class;
+
   int start, end;
-  int nb_found;
-  int white;
-  int black;
   float spw;
   int chp;
   int lp;
 
-  uint64_t histogram[256];
-
-  CodeItem *code;
-  LineItem *line;
+  int nb_allocated;
+  ScanItem *scan;
 } ReadEIA608Context;
 
 #define OFFSET(x) offsetof(ReadEIA608Context, x)
@@ -105,53 +113,80 @@ static int query_formats(AVFilterContext *ctx)
   return ff_set_common_formats(ctx, formats);
 }
 
-static int config_input(AVFilterLink *inlink)
+static int config_filter(AVFilterContext *ctx, int start, int end)
 {
-  AVFilterContext *ctx = inlink->dst;
   ReadEIA608Context *s = ctx->priv;
+  AVFilterLink *inlink = ctx->inputs[0];
   int size = inlink->w + LAG;
 
-  if (s->end >= inlink->h) {
+  if (end >= inlink->h) {
     av_log(ctx, AV_LOG_WARNING, "Last line to scan too large, clipping.\n");
-    s->end = inlink->h - 1;
+    end = inlink->h - 1;
   }
 
-  if (s->start > s->end) {
+  if (start > end) {
     av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid range.\n");
     return AVERROR(EINVAL);
   }
 
-  s->line = av_calloc(size, sizeof(*s->line));
-  s->code = av_calloc(size, sizeof(*s->code));
-  if (!s->line || !s->code)
-    return AVERROR(ENOMEM);
+  if (s->nb_allocated < end - start + 1) {
+    const int diff = end - start + 1 - s->nb_allocated;
+
+    s->scan = av_realloc_f(s->scan, end - start + 1, sizeof(*s->scan));
+    if (!s->scan)
+      return AVERROR(ENOMEM);
+    memset(&s->scan[s->nb_allocated], 0, diff * sizeof(*s->scan));
+    s->nb_allocated = end - start + 1;
+  }
+
+  for (int i = 0; i < s->nb_allocated; i++) {
+    ScanItem *scan = &s->scan[i];
+
+    if (!scan->line)
+      scan->line = av_calloc(size, sizeof(*scan->line));
+    if (!scan->code)
+      scan->code = av_calloc(size, sizeof(*scan->code));
+    if (!scan->line || !scan->code)
+      return AVERROR(ENOMEM);
+  }
+
+  s->start = start;
+  s->end = end;
 
   return 0;
 }
 
-static void build_histogram(ReadEIA608Context *s, const LineItem *line, int len)
+static int config_input(AVFilterLink *inlink)
 {
-  memset(s->histogram, 0, sizeof(s->histogram));
+  AVFilterContext *ctx = inlink->dst;
+  ReadEIA608Context *s = ctx->priv;
+
+  return config_filter(ctx, s->start, s->end);
+}
+
+static void build_histogram(ReadEIA608Context *s, ScanItem *scan, const LineItem *line, int len)
+{
+  memset(scan->histogram, 0, sizeof(scan->histogram));
 
   for (int i = LAG; i < len + LAG; i++)
-    s->histogram[line[i].input]++;
+    scan->histogram[line[i].input]++;
 }
 
-static void find_black_and_white(ReadEIA608Context *s)
+static void find_black_and_white(ReadEIA608Context *s, ScanItem *scan)
 {
   int start = 0, end = 0, middle;
   int black = 0, white = 0;
   int cnt;
 
   for (int i = 0; i < 256; i++) {
-    if (s->histogram[i]) {
+    if (scan->histogram[i]) {
       start = i;
       break;
     }
   }
 
   for (int i = 255; i >= 0; i--) {
-    if (s->histogram[i]) {
+    if (scan->histogram[i]) {
       end = i;
       break;
     }
@@ -161,22 +196,22 @@ static void find_black_and_white(ReadEIA608Context *s)
 
   cnt = 0;
   for (int i = start; i <= middle; i++) {
-    if (s->histogram[i] > cnt) {
-      cnt = s->histogram[i];
+    if (scan->histogram[i] > cnt) {
+      cnt = scan->histogram[i];
       black = i;
     }
   }
 
   cnt = 0;
   for (int i = end; i >= middle; i--) {
-    if (s->histogram[i] > cnt) {
-      cnt = s->histogram[i];
+    if (scan->histogram[i] > cnt) {
+      cnt = scan->histogram[i];
       white = i;
     }
   }
 
-  s->black = black;
-  s->white = white;
+  scan->black = black;
+  scan->white = white;
 }
 
 static float meanf(const LineItem *line, int len)
@@ -202,7 +237,7 @@ static float stddevf(const LineItem *line, int len)
   return sqrtf(standard_deviation / (len - 1));
 }
 
-static void thresholding(ReadEIA608Context *s, LineItem *line,
+static void thresholding(ReadEIA608Context *s, ScanItem *scan, LineItem *line,
             int lag, float threshold, float influence, int len)
 {
   for (int i = lag; i < len + lag; i++) {
@@ -230,8 +265,8 @@ static void thresholding(ReadEIA608Context *s, LineItem *line,
     } else {
       int distance_from_black, distance_from_white;
 
-      distance_from_black = FFABS(line[i].input - s->black);
-      distance_from_white = FFABS(line[i].input - s->white);
+      distance_from_black = FFABS(line[i].input - scan->black);
+      distance_from_white = FFABS(line[i].input - scan->white);
 
       line[i].output = distance_from_black <= distance_from_white ? 0 : 255;
     }
@@ -264,29 +299,28 @@ static int periods(const LineItem *line, CodeItem *code, int len)
   return cnt + 1;
 }
 
-static void dump_code(AVFilterContext *ctx, int len, int item)
+static void dump_code(AVFilterContext *ctx, ScanItem *scan, int len, int item)
 {
-  ReadEIA608Context *s = ctx->priv;
-
   av_log(ctx, AV_LOG_DEBUG, "%d:", item);
   for (int i = 0; i < len; i++) {
-    av_log(ctx, AV_LOG_DEBUG, " %03d", s->code[i].size);
+    av_log(ctx, AV_LOG_DEBUG, " %03d", scan->code[i].size);
   }
   av_log(ctx, AV_LOG_DEBUG, "\n");
 }
 
-static void extract_line(AVFilterContext *ctx, AVFrame *in, int w, int nb_line)
+static void extract_line(AVFilterContext *ctx, AVFrame *in, ScanItem *scan, int w, int nb_line)
 {
   ReadEIA608Context *s = ctx->priv;
-  LineItem *line = s->line;
+  LineItem *line = scan->line;
   int i, j, ch, len;
   const uint8_t *src;
-  uint8_t byte[2] = { 0 };
   uint8_t codes[19] = { 0 };
   float bit_size = 0.f;
   int parity;
 
   memset(line, 0, (w + LAG) * sizeof(*line));
+  scan->byte[0] = scan->byte[1] = 0;
+  scan->found = 0;
 
   src = &in->data[0][nb_line * in->linesize[0]];
   if (s->lp) {
@@ -306,42 +340,42 @@ static void extract_line(AVFilterContext *ctx, AVFrame *in, int w, int nb_line)
     }
   }
 
-  build_histogram(s, line, w);
-  find_black_and_white(s);
-  if (s->white - s->black < 5)
+  build_histogram(s, scan, line, w);
+  find_black_and_white(s, scan);
+  if (scan->white - scan->black < 5)
     return;
 
-  thresholding(s, line, LAG, 1, 0, w);
-  len = periods(line, s->code, w);
-  dump_code(ctx, len, nb_line);
+  thresholding(s, scan, line, LAG, 1, 0, w);
+  len = periods(line, scan->code, w);
+  dump_code(ctx, scan, len, nb_line);
   if (len < 15 ||
-    s->code[14].bit != 0 ||
-    w / (float)s->code[14].size < SYNC_BITSIZE_MIN ||
-    w / (float)s->code[14].size > SYNC_BITSIZE_MAX) {
+    scan->code[14].bit != 0 ||
+    w / (float)scan->code[14].size < SYNC_BITSIZE_MIN ||
+    w / (float)scan->code[14].size > SYNC_BITSIZE_MAX) {
     return;
   }
 
   for (i = 14; i < len; i++) {
-    bit_size += s->code[i].size;
+    bit_size += scan->code[i].size;
   }
 
   bit_size /= 19.f;
   for (i = 1; i < 14; i++) {
-    if (s->code[i].size / bit_size > CLOCK_BITSIZE_MAX ||
-      s->code[i].size / bit_size < CLOCK_BITSIZE_MIN) {
+    if (scan->code[i].size / bit_size > CLOCK_BITSIZE_MAX ||
+      scan->code[i].size / bit_size < CLOCK_BITSIZE_MIN) {
       return;
     }
   }
 
-  if (s->code[15].size / bit_size < 0.45f) {
+  if (scan->code[15].size / bit_size < 0.45f) {
     return;
   }
 
   for (j = 0, i = 14; i < len; i++) {
     int run, bit;
 
-    run = lrintf(s->code[i].size / bit_size);
-    bit = s->code[i].bit;
+    run = lrintf(scan->code[i].size / bit_size);
+    bit = scan->code[i].bit;
 
     for (int k = 0; j < 19 && k < run; k++) {
       codes[j++] = bit;
@@ -361,33 +395,37 @@ static void extract_line(AVFilterContext *ctx, AVFrame *in, int w, int nb_line)
       } else {
         b = 0;
       }
-      byte[ch] |= b << i;
+      scan->byte[ch] |= b << i;
     }
 
     if (s->chp) {
       if (!(parity & 1)) {
-        byte[ch] = 0x7F;
+        scan->byte[ch] = 0x7F;
       }
     }
   }
 
-  {
-    uint8_t key[128], value[128];
+  scan->nb_line = nb_line;
+  scan->found = 1;
+}
 
-    //snprintf(key, sizeof(key), "lavfi.readeia608.%d.bits", s->nb_found);
-    //snprintf(value, sizeof(value), "0b%d%d%d%d%d%d%d%d 0b%d%d%d%d%d%d%d%d", codes[3]==255,codes[4]==255,codes[5]==255,codes[6]==255,codes[7]==255,codes[8]==255,codes[9]==255,codes[10]==255,codes[11]==255,codes[12]==255,codes[13]==255,codes[14]==255,codes[15]==255,codes[16]==255,codes[17]==255,codes[18]==255);
-    //av_dict_set(&in->metadata, key, value, 0);
+static int extract_lines(AVFilterContext *ctx, void *arg,
+             int job, int nb_jobs)
+{
+  ReadEIA608Context *s = ctx->priv;
+  AVFilterLink *inlink = ctx->inputs[0];
+  const int h = s->end - s->start + 1;
+  const int start = (h * job) / nb_jobs;
+  const int end  = (h * (job+1)) / nb_jobs;
+  AVFrame *in = arg;
 
-    snprintf(key, sizeof(key), "lavfi.readeia608.%d.cc", s->nb_found);
-    snprintf(value, sizeof(value), "0x%02X%02X", byte[0], byte[1]);
-    av_dict_set(&in->metadata, key, value, 0);
+  for (int i = start; i < end; i++) {
+    ScanItem *scan = &s->scan[i];
 
-    snprintf(key, sizeof(key), "lavfi.readeia608.%d.line", s->nb_found);
-    snprintf(value, sizeof(value), "%d", nb_line);
-    av_dict_set(&in->metadata, key, value, 0);
+    extract_line(ctx, in, scan, inlink->w, i);
   }
 
-  s->nb_found++;
+  return 0;
 }
 
 static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *in)
@@ -395,11 +433,33 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *in)
   AVFilterContext *ctx = inlink->dst;
   AVFilterLink *outlink = ctx->outputs[0];
   ReadEIA608Context *s = ctx->priv;
-  int i;
+  int nb_found;
+
+  ctx->internal->execute(ctx, extract_lines, in, NULL, FFMIN(FFMAX(s->end - s->start + 1, 1),
+                                ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
+
+  nb_found = 0;
+  for (int i = 0; i < s->end - s->start + 1; i++) {
+    ScanItem *scan = &s->scan[i];
+    uint8_t key[128], value[128];
+
+    if (!scan->found)
+      continue;
+
+    //snprintf(key, sizeof(key), "lavfi.readeia608.%d.bits", nb_found);
+    //snprintf(value, sizeof(value), "0b%d%d%d%d%d%d%d%d 0b%d%d%d%d%d%d%d%d", codes[3]==255,codes[4]==255,codes[5]==255,codes[6]==255,codes[7]==255,codes[8]==255,codes[9]==255,codes[10]==255,codes[11]==255,codes[12]==255,codes[13]==255,codes[14]==255,codes[15]==255,codes[16]==255,codes[17]==255,codes[18]==255);
+    //av_dict_set(&in->metadata, key, value, 0);
 
-  s->nb_found = 0;
-  for (i = s->start; i <= s->end; i++)
-    extract_line(ctx, in, inlink->w, i);
+    snprintf(key, sizeof(key), "lavfi.readeia608.%d.cc", nb_found);
+    snprintf(value, sizeof(value), "0x%02X%02X", scan->byte[0], scan->byte[1]);
+    av_dict_set(&in->metadata, key, value, 0);
+
+    snprintf(key, sizeof(key), "lavfi.readeia608.%d.line", nb_found);
+    snprintf(value, sizeof(value), "%d", scan->nb_line);
+    av_dict_set(&in->metadata, key, value, 0);
+
+    nb_found++;
+  }
 
   return ff_filter_frame(outlink, in);
 }
@@ -408,8 +468,34 @@ static av_cold void uninit(AVFilterContext *ctx)
 {
   ReadEIA608Context *s = ctx->priv;
 
-  av_freep(&s->code);
-  av_freep(&s->line);
+  for (int i = 0; i < s->nb_allocated; i++) {
+    ScanItem *scan = &s->scan[i];
+
+    av_freep(&scan->code);
+    av_freep(&scan->line);
+  }
+
+  s->nb_allocated = 0;
+  av_freep(&s->scan);
+}
+
+static int process_command(AVFilterContext *ctx, const char *cmd, const char *args,
+              char *res, int res_len, int flags)
+{
+  ReadEIA608Context *s = ctx->priv;
+  int ret, start = s->start, end = s->end;
+
+  ret = ff_filter_process_command(ctx, cmd, args, res, res_len, flags);
+  if (ret < 0)
+    return ret;
+
+  ret = config_filter(ctx, s->start, s->end);
+  if (ret < 0) {
+    s->start = start;
+    s->end = end;
+  }
+
+  return 0;
 }
 
 static const AVFilterPad readeia608_inputs[] = {
@@ -439,6 +525,6 @@ AVFilter ff_vf_readeia608 = {
   .inputs    = readeia608_inputs,
   .outputs    = readeia608_outputs,
   .uninit    = uninit,
-  .flags     = AVFILTER_FLAG_SUPPORT_TIMELINE_GENERIC,
-  .process_command = ff_filter_process_command,
+  .flags     = AVFILTER_FLAG_SUPPORT_TIMELINE_GENERIC | AVFILTER_FLAG_SLICE_THREADS,
+  .process_command = process_command,
 };More information about the ffmpeg-cvslog mailing list