[FFmpeg-cvslog] avformat/movenc: Avoid allocation for timecode track

Andreas Rheinhardt git at videolan.org
Mon Oct 5 02:48:46 EEST 2020


ffmpeg | branch: master | Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at gmail.com> | Mon Sep 28 19:27:20 2020 +0200| [290de647595051034d8f021f24bb4610b2f39943] | committer: Andreas Rheinhardt

avformat/movenc: Avoid allocation for timecode track

Signed-off-by: Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=290de647595051034d8f021f24bb4610b2f39943
---

 libavformat/movenc.c | 12 ++++--------
 1 file changed, 4 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/libavformat/movenc.c b/libavformat/movenc.c
index 5454a9172c..fea8a86192 100644
--- a/libavformat/movenc.c
+++ b/libavformat/movenc.c
@@ -6165,11 +6165,12 @@ static int mov_check_timecode_track(AVFormatContext *s, AVTimecode *tc, int src_
 
 static int mov_create_timecode_track(AVFormatContext *s, int index, int src_index, AVTimecode tc)
 {
-  int ret;
   MOVMuxContext *mov = s->priv_data;
   MOVTrack *track   = &mov->tracks[index];
   AVStream *src_st  = s->streams[src_index];
-  AVPacket pkt  = {.stream_index = index, .flags = AV_PKT_FLAG_KEY, .size = 4};
+  uint8_t data[4];
+  AVPacket pkt  = { .data = data, .stream_index = index,
+            .flags = AV_PKT_FLAG_KEY, .size = 4 };
   AVRational rate = find_fps(s, src_st);
 
   /* tmcd track based on video stream */
@@ -6192,13 +6193,8 @@ static int mov_create_timecode_track(AVFormatContext *s, int index, int src_inde
   track->st->avg_frame_rate = av_inv_q(rate);
 
   /* the tmcd track just contains one packet with the frame number */
-  pkt.data = av_malloc(pkt.size);
-  if (!pkt.data)
-    return AVERROR(ENOMEM);
   AV_WB32(pkt.data, tc.start);
-  ret = ff_mov_write_packet(s, &pkt);
-  av_free(pkt.data);
-  return ret;
+  return ff_mov_write_packet(s, &pkt);
 }
 
 /*More information about the ffmpeg-cvslog mailing list