[FFmpeg-cvslog] lavfi/dnn_backend_native: Return Specific Error Codes

Shubhanshu Saxena git at videolan.org
Sat Mar 12 09:43:34 EET 2022


ffmpeg | branch: master | Shubhanshu Saxena <shubhanshu.e01 at gmail.com> | Wed Mar 2 23:53:54 2022 +0530| [515ff6b4f83385d0557c45d6e9b71a4ef3e47374] | committer: Guo Yejun

lavfi/dnn_backend_native: Return Specific Error Codes

Switch to returning specific error codes or DNN_GENERIC_ERROR
when an error is encountered.

Signed-off-by: Shubhanshu Saxena <shubhanshu.e01 at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=515ff6b4f83385d0557c45d6e9b71a4ef3e47374
---

 libavfilter/dnn/dnn_backend_native.c | 82 +++++++++++++++++++-----------------
 libavfilter/dnn/dnn_backend_native.h | 4 +-
 2 files changed, 45 insertions(+), 41 deletions(-)

diff --git a/libavfilter/dnn/dnn_backend_native.c b/libavfilter/dnn/dnn_backend_native.c
index 13436c0484..f29e0e06bd 100644
--- a/libavfilter/dnn/dnn_backend_native.c
+++ b/libavfilter/dnn/dnn_backend_native.c
@@ -46,9 +46,9 @@ static const AVClass dnn_native_class = {
   .category  = AV_CLASS_CATEGORY_FILTER,
 };
 
-static DNNReturnType execute_model_native(Queue *lltask_queue);
+static int execute_model_native(Queue *lltask_queue);
 
-static DNNReturnType extract_lltask_from_task(TaskItem *task, Queue *lltask_queue)
+static int extract_lltask_from_task(TaskItem *task, Queue *lltask_queue)
 {
   NativeModel *native_model = task->model;
   NativeContext *ctx = &native_model->ctx;
@@ -56,7 +56,7 @@ static DNNReturnType extract_lltask_from_task(TaskItem *task, Queue *lltask_queu
 
   if (!lltask) {
     av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Unable to allocate space for LastLevelTaskItem\n");
-    return DNN_ERROR;
+    return AVERROR(ENOMEM);
   }
   task->inference_todo = 1;
   task->inference_done = 0;
@@ -65,12 +65,12 @@ static DNNReturnType extract_lltask_from_task(TaskItem *task, Queue *lltask_queu
   if (ff_queue_push_back(lltask_queue, lltask) < 0) {
     av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Failed to push back lltask_queue.\n");
     av_freep(&lltask);
-    return DNN_ERROR;
+    return AVERROR(ENOMEM);
   }
   return DNN_SUCCESS;
 }
 
-static DNNReturnType get_input_native(void *model, DNNData *input, const char *input_name)
+static int get_input_native(void *model, DNNData *input, const char *input_name)
 {
   NativeModel *native_model = model;
   NativeContext *ctx = &native_model->ctx;
@@ -80,7 +80,7 @@ static DNNReturnType get_input_native(void *model, DNNData *input, const char *i
     if (strcmp(oprd->name, input_name) == 0) {
       if (oprd->type != DOT_INPUT) {
         av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Found \"%s\" in model, but it is not input node\n", input_name);
-        return DNN_ERROR;
+        return AVERROR(EINVAL);
       }
       input->dt = oprd->data_type;
       av_assert0(oprd->dims[0] == 1);
@@ -93,13 +93,13 @@ static DNNReturnType get_input_native(void *model, DNNData *input, const char *i
 
   // do not find the input operand
   av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Could not find \"%s\" in model\n", input_name);
-  return DNN_ERROR;
+  return AVERROR(EINVAL);
 }
 
-static DNNReturnType get_output_native(void *model, const char *input_name, int input_width, int input_height,
+static int get_output_native(void *model, const char *input_name, int input_width, int input_height,
                    const char *output_name, int *output_width, int *output_height)
 {
-  DNNReturnType ret = 0;
+  int ret = 0;
   NativeModel *native_model = model;
   NativeContext *ctx = &native_model->ctx;
   TaskItem task;
@@ -111,14 +111,14 @@ static DNNReturnType get_output_native(void *model, const char *input_name, int
     .out_frame   = NULL,
   };
 
-  if (ff_dnn_fill_gettingoutput_task(&task, &exec_params, native_model, input_height, input_width, ctx) != DNN_SUCCESS) {
-    ret = DNN_ERROR;
+  ret = ff_dnn_fill_gettingoutput_task(&task, &exec_params, native_model, input_height, input_width, ctx);
+  if (ret != DNN_SUCCESS) {
     goto err;
   }
 
-  if (extract_lltask_from_task(&task, native_model->lltask_queue) != DNN_SUCCESS) {
+  ret = extract_lltask_from_task(&task, native_model->lltask_queue);
+  if (ret != DNN_SUCCESS) {
     av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "unable to extract last level task from task.\n");
-    ret = DNN_ERROR;
     goto err;
   }
 
@@ -297,7 +297,7 @@ fail:
   return NULL;
 }
 
-static DNNReturnType execute_model_native(Queue *lltask_queue)
+static int execute_model_native(Queue *lltask_queue)
 {
   NativeModel *native_model = NULL;
   NativeContext *ctx = NULL;
@@ -306,12 +306,12 @@ static DNNReturnType execute_model_native(Queue *lltask_queue)
   DnnOperand *oprd = NULL;
   LastLevelTaskItem *lltask = NULL;
   TaskItem *task = NULL;
-  DNNReturnType ret = 0;
+  int ret = 0;
 
   lltask = ff_queue_pop_front(lltask_queue);
   if (!lltask) {
     av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Failed to get LastLevelTaskItem\n");
-    ret = DNN_ERROR;
+    ret = AVERROR(EINVAL);
     goto err;
   }
   task = lltask->task;
@@ -320,7 +320,7 @@ static DNNReturnType execute_model_native(Queue *lltask_queue)
 
   if (native_model->layers_num <= 0 || native_model->operands_num <= 0) {
     av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "No operands or layers in model\n");
-    ret = DNN_ERROR;
+    ret = AVERROR(EINVAL);
     goto err;
   }
 
@@ -329,7 +329,7 @@ static DNNReturnType execute_model_native(Queue *lltask_queue)
     if (strcmp(oprd->name, task->input_name) == 0) {
       if (oprd->type != DOT_INPUT) {
         av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Found \"%s\" in model, but it is not input node\n", task->input_name);
-        ret = DNN_ERROR;
+        ret = AVERROR(EINVAL);
         goto err;
       }
       break;
@@ -338,7 +338,7 @@ static DNNReturnType execute_model_native(Queue *lltask_queue)
   }
   if (!oprd) {
     av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Could not find \"%s\" in model\n", task->input_name);
-    ret = DNN_ERROR;
+    ret = AVERROR(EINVAL);
     goto err;
   }
 
@@ -349,13 +349,13 @@ static DNNReturnType execute_model_native(Queue *lltask_queue)
   oprd->length = ff_calculate_operand_data_length(oprd);
   if (oprd->length <= 0) {
     av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "The input data length overflow\n");
-    ret = DNN_ERROR;
+    ret = AVERROR(EINVAL);
     goto err;
   }
   oprd->data = av_malloc(oprd->length);
   if (!oprd->data) {
     av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Failed to malloc memory for input data\n");
-    ret = DNN_ERROR;
+    ret = AVERROR(ENOMEM);
     goto err;
   }
 
@@ -376,19 +376,19 @@ static DNNReturnType execute_model_native(Queue *lltask_queue)
     // currently, the filter does not need multiple outputs,
     // so we just pending the support until we really need it.
     avpriv_report_missing_feature(ctx, "multiple outputs");
-    ret = DNN_ERROR;
+    ret = AVERROR(ENOSYS);
     goto err;
   }
 
   for (layer = 0; layer < native_model->layers_num; ++layer){
     DNNLayerType layer_type = native_model->layers[layer].type;
-    if (ff_layer_funcs[layer_type].pf_exec(native_model->operands,
-                      native_model->layers[layer].input_operand_indexes,
-                      native_model->layers[layer].output_operand_index,
-                      native_model->layers[layer].params,
-                      &native_model->ctx) == DNN_ERROR) {
+    ret = ff_layer_funcs[layer_type].pf_exec(native_model->operands,
+                         native_model->layers[layer].input_operand_indexes,
+                         native_model->layers[layer].output_operand_index,
+                         native_model->layers[layer].params,
+                         &native_model->ctx);
+    if (ret != DNN_SUCCESS) {
       av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Failed to execute model\n");
-      ret = DNN_ERROR;
       goto err;
     }
   }
@@ -405,7 +405,7 @@ static DNNReturnType execute_model_native(Queue *lltask_queue)
 
     if (oprd == NULL) {
       av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Could not find output in model\n");
-      ret = DNN_ERROR;
+      ret = AVERROR(EINVAL);
       goto err;
     }
 
@@ -432,42 +432,46 @@ err:
   return ret;
 }
 
-DNNReturnType ff_dnn_execute_model_native(const DNNModel *model, DNNExecBaseParams *exec_params)
+int ff_dnn_execute_model_native(const DNNModel *model, DNNExecBaseParams *exec_params)
 {
   NativeModel *native_model = model->model;
   NativeContext *ctx = &native_model->ctx;
   TaskItem *task;
+  int ret = 0;
 
-  if (ff_check_exec_params(ctx, DNN_NATIVE, model->func_type, exec_params) != 0) {
-    return DNN_ERROR;
+  ret = ff_check_exec_params(ctx, DNN_NATIVE, model->func_type, exec_params);
+  if (ret != 0) {
+    return ret;
   }
 
   task = av_malloc(sizeof(*task));
   if (!task) {
     av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "unable to alloc memory for task item.\n");
-    return DNN_ERROR;
+    return AVERROR(ENOMEM);
   }
 
-  if (ff_dnn_fill_task(task, exec_params, native_model, ctx->options.async, 1) != DNN_SUCCESS) {
+  ret = ff_dnn_fill_task(task, exec_params, native_model, ctx->options.async, 1);
+  if (ret != DNN_SUCCESS) {
     av_freep(&task);
-    return DNN_ERROR;
+    return ret;
   }
 
   if (ff_queue_push_back(native_model->task_queue, task) < 0) {
     av_freep(&task);
     av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "unable to push back task_queue.\n");
-    return DNN_ERROR;
+    return AVERROR(ENOMEM);
   }
 
-  if (extract_lltask_from_task(task, native_model->lltask_queue) != DNN_SUCCESS) {
+  ret = extract_lltask_from_task(task, native_model->lltask_queue);
+  if (ret != DNN_SUCCESS) {
     av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "unable to extract last level task from task.\n");
-    return DNN_ERROR;
+    return ret;
   }
 
   return execute_model_native(native_model->lltask_queue);
 }
 
-DNNReturnType ff_dnn_flush_native(const DNNModel *model)
+int ff_dnn_flush_native(const DNNModel *model)
 {
   NativeModel *native_model = model->model;
 
diff --git a/libavfilter/dnn/dnn_backend_native.h b/libavfilter/dnn/dnn_backend_native.h
index e8017ee4b4..75bd9a44f7 100644
--- a/libavfilter/dnn/dnn_backend_native.h
+++ b/libavfilter/dnn/dnn_backend_native.h
@@ -134,11 +134,11 @@ typedef struct NativeModel{
 
 DNNModel *ff_dnn_load_model_native(const char *model_filename, DNNFunctionType func_type, const char *options, AVFilterContext *filter_ctx);
 
-DNNReturnType ff_dnn_execute_model_native(const DNNModel *model, DNNExecBaseParams *exec_params);
+int ff_dnn_execute_model_native(const DNNModel *model, DNNExecBaseParams *exec_params);
 
 DNNAsyncStatusType ff_dnn_get_result_native(const DNNModel *model, AVFrame **in, AVFrame **out);
 
-DNNReturnType ff_dnn_flush_native(const DNNModel *model);
+int ff_dnn_flush_native(const DNNModel *model);
 
 void ff_dnn_free_model_native(DNNModel **model);
 More information about the ffmpeg-cvslog mailing list