[FFmpeg-cvslog] lavc/gifdec: unify get_buffer() calls I/P frames

Anton Khirnov git at videolan.org
Sat Jul 15 12:31:11 EEST 2023


ffmpeg | branch: master | Anton Khirnov <anton at khirnov.net> | Tue Jul 11 19:12:23 2023 +0200| [891167dee584b7c7760fe9a54bb65aec9bca0a56] | committer: Paul B Mahol

lavc/gifdec: unify get_buffer() calls I/P frames

Always call ff_reget_buffer(), which ensures that get_buffer2() is
called with AV_GET_BUFFER_FLAG_REF.

Fixes #10460.

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=891167dee584b7c7760fe9a54bb65aec9bca0a56
---

 libavcodec/gifdec.c | 37 ++++++++++++-------------------------
 1 file changed, 12 insertions(+), 25 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/gifdec.c b/libavcodec/gifdec.c
index f2ab783ef0..86aaa8881c 100644
--- a/libavcodec/gifdec.c
+++ b/libavcodec/gifdec.c
@@ -489,42 +489,29 @@ static int gif_decode_frame(AVCodecContext *avctx, AVFrame *rframe,
       return ret;
 
     av_frame_unref(s->frame);
-    if ((ret = ff_get_buffer(avctx, s->frame, 0)) < 0)
-      return ret;
-
     av_fast_malloc(&s->idx_line, &s->idx_line_size, s->screen_width);
     if (!s->idx_line)
       return AVERROR(ENOMEM);
-
-    s->frame->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
-    s->frame->flags |= AV_FRAME_FLAG_KEY;
-    s->keyframe_ok = 1;
-  } else {
-    if (!s->keyframe_ok) {
-      av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "cannot decode frame without keyframe\n");
-      return AVERROR_INVALIDDATA;
-    }
-
-    if ((ret = ff_reget_buffer(avctx, s->frame, 0)) < 0)
-      return ret;
-
-    s->frame->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_P;
-    s->frame->flags &= ~AV_FRAME_FLAG_KEY;
+  } else if (!s->keyframe_ok) {
+    av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "cannot decode frame without keyframe\n");
+    return AVERROR_INVALIDDATA;
   }
 
+  ret = ff_reget_buffer(avctx, s->frame, 0);
+  if (ret < 0)
+    return ret;
+
   ret = gif_parse_next_image(s, s->frame);
   if (ret < 0)
     return ret;
 
   if ((ret = av_frame_ref(rframe, s->frame)) < 0)
     return ret;
-  if (s->keyframe) {
-    rframe->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
-    rframe->flags |= AV_FRAME_FLAG_KEY;
-  } else {
-    rframe->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_P;
-    rframe->flags &= ~AV_FRAME_FLAG_KEY;
-  }
+
+  rframe->pict_type = s->keyframe ? AV_PICTURE_TYPE_I : AV_PICTURE_TYPE_P;
+  rframe->flags   = AV_FRAME_FLAG_KEY * s->keyframe;
+  s->keyframe_ok  |= !!s->keyframe;
+
   *got_frame = 1;
 
   return bytestream2_tell(&s->gb);More information about the ffmpeg-cvslog mailing list