[FFmpeg-cvslog] avformat/flvenc: support mux av1 in enhanced flv

Steven Liu git at videolan.org
Tue Jul 18 04:47:10 EEST 2023


ffmpeg | branch: master | Steven Liu <lq at chinaffmpeg.org> | Fri May 12 09:56:56 2023 +0800| [7a5e9a68b0895e68665e4fb329801a0f5820d856] | committer: Steven Liu

avformat/flvenc: support mux av1 in enhanced flv

Tested-by: Tristan Matthews <tmatth at videolan.org>
Tested-by: Neal Gompa <ngompa13 at gmail.com>
Reviewed-by: Tristan Matthews <tmatth at videolan.org>
Reviewed-by: Neal Gompa <ngompa13 at gmail.com>
Signed-off-by: Steven Liu <lq at chinaffmpeg.org>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=7a5e9a68b0895e68665e4fb329801a0f5820d856
---

 libavformat/Makefile | 2 +-
 libavformat/flvenc.c | 22 ++++++++++++++++++----
 2 files changed, 19 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/libavformat/Makefile b/libavformat/Makefile
index bc5d7605c5..850801ee5c 100644
--- a/libavformat/Makefile
+++ b/libavformat/Makefile
@@ -216,7 +216,7 @@ OBJS-$(CONFIG_FLAC_MUXER)        += flacenc.o flacenc_header.o \
 OBJS-$(CONFIG_FLIC_DEMUXER)       += flic.o
 OBJS-$(CONFIG_FLV_DEMUXER)        += flvdec.o
 OBJS-$(CONFIG_LIVE_FLV_DEMUXER)     += flvdec.o
-OBJS-$(CONFIG_FLV_MUXER)         += flvenc.o avc.o hevc.o
+OBJS-$(CONFIG_FLV_MUXER)         += flvenc.o avc.o hevc.o av1.o
 OBJS-$(CONFIG_FOURXM_DEMUXER)      += 4xm.o
 OBJS-$(CONFIG_FRAMECRC_MUXER)      += framecrcenc.o framehash.o
 OBJS-$(CONFIG_FRAMEHASH_MUXER)      += hashenc.o framehash.o
diff --git a/libavformat/flvenc.c b/libavformat/flvenc.c
index aed0946a2e..99fa1bd723 100644
--- a/libavformat/flvenc.c
+++ b/libavformat/flvenc.c
@@ -28,6 +28,7 @@
 #include "libavcodec/mpeg4audio.h"
 #include "avio.h"
 #include "avc.h"
+#include "av1.h"
 #include "hevc.h"
 #include "avformat.h"
 #include "flv.h"
@@ -48,6 +49,7 @@ static const AVCodecTag flv_video_codec_ids[] = {
   { AV_CODEC_ID_VP6A,   FLV_CODECID_VP6A },
   { AV_CODEC_ID_H264,   FLV_CODECID_H264 },
   { AV_CODEC_ID_HEVC,   MKBETAG('h', 'v', 'c', '1') },
+  { AV_CODEC_ID_AV1,   MKBETAG('a', 'v', '0', '1') },
   { AV_CODEC_ID_NONE,   0 }
 };
 
@@ -491,7 +493,8 @@ static void flv_write_codec_header(AVFormatContext* s, AVCodecParameters* par, i
   FLVContext *flv = s->priv_data;
 
   if (par->codec_id == AV_CODEC_ID_AAC || par->codec_id == AV_CODEC_ID_H264
-      || par->codec_id == AV_CODEC_ID_MPEG4 || par->codec_id == AV_CODEC_ID_HEVC) {
+      || par->codec_id == AV_CODEC_ID_MPEG4 || par->codec_id == AV_CODEC_ID_HEVC
+      || par->codec_id == AV_CODEC_ID_AV1) {
     int64_t pos;
     avio_w8(pb,
         par->codec_type == AVMEDIA_TYPE_VIDEO ?
@@ -537,6 +540,9 @@ static void flv_write_codec_header(AVFormatContext* s, AVCodecParameters* par, i
       if (par->codec_id == AV_CODEC_ID_HEVC) {
         avio_w8(pb, FLV_IS_EX_HEADER | PacketTypeSequenceStart | FLV_FRAME_KEY); // ExVideoTagHeader mode with PacketTypeSequenceStart
         avio_write(pb, "hvc1", 4);
+      } else if (par->codec_id == AV_CODEC_ID_AV1) {
+        avio_w8(pb, FLV_IS_EX_HEADER | PacketTypeSequenceStart | FLV_FRAME_KEY);
+        avio_write(pb, "av01", 4);
       } else {
         avio_w8(pb, par->codec_tag | FLV_FRAME_KEY); // flags
         avio_w8(pb, 0); // AVC sequence header
@@ -545,6 +551,8 @@ static void flv_write_codec_header(AVFormatContext* s, AVCodecParameters* par, i
 
       if (par->codec_id == AV_CODEC_ID_HEVC)
         ff_isom_write_hvcc(pb, par->extradata, par->extradata_size, 0);
+      else if (par->codec_id == AV_CODEC_ID_AV1)
+        ff_isom_write_av1c(pb, par->extradata, par->extradata_size, 1);
       else
         ff_isom_write_avcc(pb, par->extradata, par->extradata_size);
     }
@@ -844,13 +852,15 @@ static int flv_write_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
   if (par->codec_id == AV_CODEC_ID_VP6F || par->codec_id == AV_CODEC_ID_VP6A ||
     par->codec_id == AV_CODEC_ID_VP6 || par->codec_id == AV_CODEC_ID_AAC)
     flags_size = 2;
-  else if (par->codec_id == AV_CODEC_ID_H264 || par->codec_id == AV_CODEC_ID_MPEG4 || par->codec_id == AV_CODEC_ID_HEVC)
+  else if (par->codec_id == AV_CODEC_ID_H264 || par->codec_id == AV_CODEC_ID_MPEG4 ||
+       par->codec_id == AV_CODEC_ID_HEVC || par->codec_id == AV_CODEC_ID_AV1)
     flags_size = 5;
   else
     flags_size = 1;
 
   if (par->codec_id == AV_CODEC_ID_AAC || par->codec_id == AV_CODEC_ID_H264
-      || par->codec_id == AV_CODEC_ID_MPEG4 || par->codec_id == AV_CODEC_ID_HEVC) {
+      || par->codec_id == AV_CODEC_ID_MPEG4 || par->codec_id == AV_CODEC_ID_HEVC
+      || par->codec_id == AV_CODEC_ID_AV1) {
     size_t side_size;
     uint8_t *side = av_packet_get_side_data(pkt, AV_PKT_DATA_NEW_EXTRADATA, &side_size);
     if (side && side_size > 0 && (side_size != par->extradata_size || memcmp(side, par->extradata, side_size))) {
@@ -870,7 +880,8 @@ static int flv_write_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
        "Packets are not in the proper order with respect to DTS\n");
     return AVERROR(EINVAL);
   }
-  if (par->codec_id == AV_CODEC_ID_H264 || par->codec_id == AV_CODEC_ID_MPEG4 || par->codec_id == AV_CODEC_ID_HEVC) {
+  if (par->codec_id == AV_CODEC_ID_H264 || par->codec_id == AV_CODEC_ID_MPEG4 ||
+    par->codec_id == AV_CODEC_ID_HEVC || par->codec_id == AV_CODEC_ID_AV1) {
     if (pkt->pts == AV_NOPTS_VALUE) {
       av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Packet is missing PTS\n");
       return AVERROR(EINVAL);
@@ -983,6 +994,9 @@ static int flv_write_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
     if (par->codec_id == AV_CODEC_ID_HEVC) {
       avio_w8(pb, FLV_IS_EX_HEADER | PacketTypeCodedFramesX | frametype); // ExVideoTagHeader mode with PacketTypeCodedFramesX
       avio_write(pb, "hvc1", 4);
+    } else if (par->codec_id == AV_CODEC_ID_AV1) {
+      avio_w8(pb, FLV_IS_EX_HEADER | PacketTypeCodedFrames | frametype);
+      avio_write(pb, "av01", 4);
     } else {
       avio_w8(pb, flags);
     }More information about the ffmpeg-cvslog mailing list