[FFmpeg-cvslog] avfilter/avf_showcwt: switch to overlap-save

Paul B Mahol git at videolan.org
Fri Jul 28 15:00:23 EEST 2023


ffmpeg | branch: master | Paul B Mahol <onemda at gmail.com> | Thu Jul 27 14:36:13 2023 +0200| [32a2268b6ead00a9f649ac31abf096067dfd2b9d] | committer: Paul B Mahol

avfilter/avf_showcwt: switch to overlap-save

And do both left and right zero-padding for forward FFT.

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=32a2268b6ead00a9f649ac31abf096067dfd2b9d
---

 libavfilter/avf_showcwt.c | 55 ++++++++++++++++++++++++++++-------------------
 1 file changed, 33 insertions(+), 22 deletions(-)

diff --git a/libavfilter/avf_showcwt.c b/libavfilter/avf_showcwt.c
index 8278623d4b..49c0203539 100644
--- a/libavfilter/avf_showcwt.c
+++ b/libavfilter/avf_showcwt.c
@@ -90,6 +90,7 @@ typedef struct ShowCWTContext {
   AVFrame *ifft_in;
   AVFrame *ifft_out;
   AVFrame *ch_out;
+  AVFrame *over;
   AVFrame *bh_out;
   int nb_threads;
   int nb_channels;
@@ -177,6 +178,7 @@ static av_cold void uninit(AVFilterContext *ctx)
   av_frame_free(&s->ifft_in);
   av_frame_free(&s->ifft_out);
   av_frame_free(&s->ch_out);
+  av_frame_free(&s->over);
   av_frame_free(&s->bh_out);
 
   if (s->fft) {
@@ -290,25 +292,27 @@ static int run_channel_cwt_prepare(AVFilterContext *ctx, void *arg, int jobnr, i
   ShowCWTContext *s = ctx->priv;
   const int hop_size = s->hop_size;
   AVFrame *fin = arg;
-  AVComplexFloat *cache = (AVComplexFloat *)s->cache->extended_data[ch];
+  float *cache = (float *)s->cache->extended_data[ch];
   AVComplexFloat *src = (AVComplexFloat *)s->fft_in->extended_data[ch];
   AVComplexFloat *dst = (AVComplexFloat *)s->fft_out->extended_data[ch];
+  const int offset = (s->input_padding_size - hop_size) >> 1;
 
   if (fin) {
     const float *input = (const float *)fin->extended_data[ch];
-    const int offset = s->input_padding_size - fin->nb_samples;
+    const int offset = s->hop_size - fin->nb_samples;
 
-    memmove(cache, cache + fin->nb_samples, sizeof(*cache) * offset);
-    for (int n = 0; n < fin->nb_samples; n++) {
-      cache[offset + n].re = input[n];
-      cache[offset + n].im = 0.f;
-    }
+    memmove(cache, &cache[fin->nb_samples], offset * sizeof(float));
+    memcpy(&cache[offset], input, fin->nb_samples * sizeof(float));
   }
 
   if (fin && s->hop_index + fin->nb_samples < hop_size)
     return 0;
 
-  memcpy(src, cache, sizeof(*src) * s->input_padding_size);
+  memset(src, 0, sizeof(float) * s->fft_in_size);
+  for (int n = 0; n < hop_size; n++) {
+    src[n+offset].re = cache[n];
+    src[n+offset].im = 0.f;
+  }
 
   s->tx_fn(s->fft[jobnr], dst, src, sizeof(*src));
 
@@ -582,20 +586,20 @@ static int run_channel_cwt(AVFilterContext *ctx, void *arg, int jobnr, int nb_jo
   AVComplexFloat *idst = (AVComplexFloat *)s->ifft_out->extended_data[jobnr];
   const int output_padding_size = s->output_padding_size;
   const int ihop_size = s->ihop_size;
-  const int ioffset = (output_padding_size - ihop_size) >> 1;
   const int count = s->frequency_band_count;
   const int start = (count * jobnr) / nb_jobs;
   const int end = (count * (jobnr+1)) / nb_jobs;
 
   for (int y = start; y < end; y++) {
     AVComplexFloat *chout = ((AVComplexFloat *)s->ch_out->extended_data[ch]) + y * ihop_size;
+    AVComplexFloat *over = ((AVComplexFloat *)s->over->extended_data[ch]) + y * ihop_size;
     AVComplexFloat *dstx = (AVComplexFloat *)s->dst_x->extended_data[jobnr];
     AVComplexFloat *srcx = (AVComplexFloat *)s->src_x->extended_data[jobnr];
     const AVComplexFloat *kernel = s->kernel[y];
     const unsigned *index = (const unsigned *)s->index;
     const int kernel_start = s->kernel_start[y];
     const int kernel_stop = s->kernel_stop[y];
-    const int kernel_range = kernel_stop - kernel_start;
+    const int kernel_range = kernel_stop - kernel_start + 1;
 
     memcpy(srcx, fft_out + kernel_start, sizeof(*fft_out) * kernel_range);
 
@@ -612,7 +616,12 @@ static int run_channel_cwt(AVFilterContext *ctx, void *arg, int jobnr, int nb_jo
 
     s->itx_fn(s->ifft[jobnr], idst, isrc, sizeof(*isrc));
 
-    memcpy(chout, idst + ioffset, sizeof(*chout) * ihop_size);
+    memcpy(chout, idst, sizeof(*chout) * ihop_size);
+    for (int n = 0; n < ihop_size; n++) {
+      chout[n].re += over[n].re;
+      chout[n].im += over[n].im;
+    }
+    memcpy(over, idst + ihop_size, sizeof(*over) * ihop_size);
   }
 
   return 0;
@@ -742,12 +751,12 @@ static int config_output(AVFilterLink *outlink)
   s->eof_pts = AV_NOPTS_VALUE;
   s->nb_consumed_samples = FFMIN(65536, inlink->sample_rate);
 
-  s->input_sample_count = s->nb_consumed_samples;
+  s->input_sample_count = 1 << (32 - ff_clz(s->nb_consumed_samples));
   s->input_padding_size = 1 << (32 - ff_clz(s->input_sample_count));
   s->output_sample_count = FFMAX(1, av_rescale(s->input_sample_count, s->pps, inlink->sample_rate));
   s->output_padding_size = 1 << (32 - ff_clz(s->output_sample_count));
 
-  s->hop_size = s->input_padding_size >> 1;
+  s->hop_size = s->input_sample_count;
   s->ihop_size = s->output_padding_size >> 1;
 
   outlink->w = s->w;
@@ -757,7 +766,7 @@ static int config_output(AVFilterLink *outlink)
   s->fft_in_size = FFALIGN(s->input_padding_size, av_cpu_max_align());
   s->fft_out_size = FFALIGN(s->input_padding_size, av_cpu_max_align());
 
-  s->ifft_in_size = FFALIGN(s->output_padding_size, av_cpu_max_align());
+  s->ifft_in_size = FFALIGN(s->output_padding_size, av_cpu_max_align());
   s->ifft_out_size = FFALIGN(s->output_padding_size, av_cpu_max_align());
 
   s->fft = av_calloc(s->nb_threads, sizeof(*s->fft));
@@ -788,15 +797,16 @@ static int config_output(AVFilterLink *outlink)
   s->dst_x = av_frame_alloc();
   s->src_x = av_frame_alloc();
   s->kernel = av_calloc(s->frequency_band_count, sizeof(*s->kernel));
-  s->cache = ff_get_audio_buffer(inlink, s->fft_in_size * 2);
+  s->cache = ff_get_audio_buffer(inlink, s->hop_size);
   s->ch_out = ff_get_audio_buffer(inlink, s->frequency_band_count * 2 * s->ihop_size);
+  s->over = ff_get_audio_buffer(inlink, s->frequency_band_count * 2 * s->ihop_size);
   s->bh_out = ff_get_audio_buffer(inlink, s->frequency_band_count);
   s->ifft_in = av_frame_alloc();
   s->ifft_out = av_frame_alloc();
   s->index = av_calloc(s->input_padding_size, sizeof(*s->index));
   s->kernel_start = av_calloc(s->frequency_band_count, sizeof(*s->kernel_start));
   s->kernel_stop = av_calloc(s->frequency_band_count, sizeof(*s->kernel_stop));
-  if (!s->outpicref || !s->fft_in || !s->fft_out || !s->src_x || !s->dst_x ||
+  if (!s->outpicref || !s->fft_in || !s->fft_out || !s->src_x || !s->dst_x || !s->over ||
     !s->ifft_in || !s->ifft_out || !s->kernel_start || !s->kernel_stop || !s->ch_out ||
     !s->frequency_band || !s->cache || !s->index || !s->bh_out || !s->kernel)
     return AVERROR(ENOMEM);
@@ -880,6 +890,9 @@ static int config_output(AVFilterLink *outlink)
          s->frequency_band_count, maximum_frequency - minimum_frequency,
          minimum_frequency, s->frequency_scale, s->deviation);
 
+  av_log(ctx, AV_LOG_DEBUG, "factor: %f\n", factor);
+  av_log(ctx, AV_LOG_DEBUG, "hop_size: %d\n", s->hop_size);
+  av_log(ctx, AV_LOG_DEBUG, "ihop_size: %d\n", s->ihop_size);
   av_log(ctx, AV_LOG_DEBUG, "input_sample_count: %d\n", s->input_sample_count);
   av_log(ctx, AV_LOG_DEBUG, "input_padding_size: %d\n", s->input_padding_size);
   av_log(ctx, AV_LOG_DEBUG, "output_sample_count: %d\n", s->output_sample_count);
@@ -1065,15 +1078,16 @@ static int output_frame(AVFilterContext *ctx)
 
   if (s->slide != SLIDE_FRAME || s->new_frame == 1) {
     int64_t pts_offset = s->new_frame ? 0LL : av_rescale(s->ihop_index, s->hop_size, s->ihop_size);
+    const int offset = (s->input_padding_size - s->hop_size) >> 1;
 
-    pts_offset = av_rescale_q(pts_offset - s->input_sample_count/2, av_make_q(1, inlink->sample_rate), inlink->time_base);
+    pts_offset = av_rescale_q(pts_offset - offset, av_make_q(1, inlink->sample_rate), inlink->time_base);
     s->outpicref->pts = av_rescale_q(s->in_pts + pts_offset, inlink->time_base, outlink->time_base);
     s->outpicref->duration = 1;
   }
 
   s->ihop_index++;
   if (s->ihop_index >= s->ihop_size)
-    s->ihop_index = 0;
+    s->ihop_index = s->hop_index = 0;
 
   if (s->slide == SLIDE_FRAME && s->new_frame == 0)
     return 1;
@@ -1127,7 +1141,7 @@ static int activate(AVFilterContext *ctx)
   if (s->outpicref) {
     AVFrame *fin = NULL;
 
-    if (s->ihop_index == 0) {
+    if (s->hop_index < s->hop_size) {
       if (!s->eof) {
         ret = ff_inlink_consume_samples(inlink, 1, s->hop_size - s->hop_index, &fin);
         if (ret < 0)
@@ -1149,9 +1163,6 @@ static int activate(AVFilterContext *ctx)
     }
 
     if (s->hop_index >= s->hop_size || s->ihop_index > 0) {
-      if (s->hop_index)
-        s->hop_index = 0;
-
       for (int ch = 0; ch < s->nb_channels && s->ihop_index == 0; ch++) {
         ff_filter_execute(ctx, run_channel_cwt, (void *)&ch, NULL,
                  s->nb_threads);More information about the ffmpeg-cvslog mailing list