[FFmpeg-cvslog] libavfilter/dnn/openvino: Reduce redundant memory allocation

Wenbin Chen git at videolan.org
Sat Nov 11 04:11:12 EET 2023


ffmpeg | branch: master | Wenbin Chen <wenbin.chen at intel.com> | Thu Nov 9 16:13:10 2023 +0800| [fa81de4af045317aefeae941cf54f349c39e81e0] | committer: Guo Yejun

libavfilter/dnn/openvino: Reduce redundant memory allocation

We can directly get data ptr from tensor, so that extral memory
allocation can be removed.

Signed-off-by: Wenbin Chen <wenbin.chen at intel.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=fa81de4af045317aefeae941cf54f349c39e81e0
---

 libavfilter/dnn/dnn_backend_openvino.c | 42 +++++++++++++++++-----------------
 1 file changed, 21 insertions(+), 21 deletions(-)

diff --git a/libavfilter/dnn/dnn_backend_openvino.c b/libavfilter/dnn/dnn_backend_openvino.c
index 10520cd765..d3af8c34ce 100644
--- a/libavfilter/dnn/dnn_backend_openvino.c
+++ b/libavfilter/dnn/dnn_backend_openvino.c
@@ -204,7 +204,6 @@ static int fill_model_input_ov(OVModel *ov_model, OVRequestItem *request)
   ov_tensor_t* tensor = NULL;
   ov_shape_t input_shape = {0};
   ov_element_type_e precision;
-  void *input_data_ptr = NULL;
 #else
   dimensions_t dims;
   precision_e precision;
@@ -249,12 +248,6 @@ static int fill_model_input_ov(OVModel *ov_model, OVRequestItem *request)
   input.width = dims[2];
   input.channels = dims[3];
   input.dt = precision_to_datatype(precision);
-  input.data = av_malloc(input.height * input.width * input.channels * get_datatype_size(input.dt));
-  if (!input.data) {
-    ov_shape_free(&input_shape);
-    return AVERROR(ENOMEM);
-  }
-  input_data_ptr = input.data;
 #else
   status = ie_infer_request_get_blob(request->infer_request, task->input_name, &input_blob);
   if (status != OK) {
@@ -297,6 +290,26 @@ static int fill_model_input_ov(OVModel *ov_model, OVRequestItem *request)
     request->lltasks[i] = lltask;
     request->lltask_count = i + 1;
     task = lltask->task;
+#if HAVE_OPENVINO2
+    if (tensor)
+      ov_tensor_free(tensor);
+    status = ov_tensor_create(precision, input_shape, &tensor);
+    ov_shape_free(&input_shape);
+    if (status != OK) {
+      av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Failed to create tensor from host prt.\n");
+      return ov2_map_error(status, NULL);
+    }
+    status = ov_tensor_data(tensor, &input.data);
+    if (status != OK) {
+      av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Failed to get input data.\n");
+      return ov2_map_error(status, NULL);
+    }
+    status = ov_infer_request_set_input_tensor(request->infer_request, tensor);
+    if (status != OK) {
+      av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Failed to Set an input tensor for the model.\n");
+      return ov2_map_error(status, NULL);
+    }
+#endif
     switch (ov_model->model->func_type) {
     case DFT_PROCESS_FRAME:
       if (task->do_ioproc) {
@@ -317,24 +330,11 @@ static int fill_model_input_ov(OVModel *ov_model, OVRequestItem *request)
       av_assert0(!"should not reach here");
       break;
     }
-#if HAVE_OPENVINO2
-    status = ov_tensor_create_from_host_ptr(precision, input_shape, input.data, &tensor);
-    ov_shape_free(&input_shape);
-    if (status != OK) {
-      av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Failed to create tensor from host prt.\n");
-      return ov2_map_error(status, NULL);
-    }
-    status = ov_infer_request_set_input_tensor(request->infer_request, tensor);
-    if (status != OK) {
-      av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Failed to Set an input tensor for the model.\n");
-      return ov2_map_error(status, NULL);
-    }
-#endif
     input.data = (uint8_t *)input.data
           + input.width * input.height * input.channels * get_datatype_size(input.dt);
   }
 #if HAVE_OPENVINO2
-  av_freep(&input_data_ptr);
+  ov_tensor_free(tensor);
 #else
   ie_blob_free(&input_blob);
 #endifMore information about the ffmpeg-cvslog mailing list