[FFmpeg-cvslog] avcodec/av1dec, vaapi_av1: Remove excessive logmessages

Andreas Rheinhardt git at videolan.org
Sun Oct 22 23:20:02 EEST 2023


ffmpeg | branch: master | Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at outlook.com> | Thu Oct 12 17:06:41 2023 +0200| [6e4030a07b79a7a40c005d6257a3be1ec702bba6] | committer: Andreas Rheinhardt

avcodec/av1dec, vaapi_av1: Remove excessive logmessages

Signed-off-by: Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at outlook.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=6e4030a07b79a7a40c005d6257a3be1ec702bba6
---

 libavcodec/av1dec.c  | 10 ++--------
 libavcodec/vaapi_av1.c | 10 ++--------
 2 files changed, 4 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/av1dec.c b/libavcodec/av1dec.c
index 1a4339b346..6114cb78e6 100644
--- a/libavcodec/av1dec.c
+++ b/libavcodec/av1dec.c
@@ -819,19 +819,13 @@ static av_cold int av1_decode_init(AVCodecContext *avctx)
 
   for (int i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(s->ref); i++) {
     s->ref[i].f = av_frame_alloc();
-    if (!s->ref[i].f) {
-      av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
-          "Failed to allocate reference frame buffer %d.\n", i);
+    if (!s->ref[i].f)
       return AVERROR(ENOMEM);
-    }
   }
 
   s->cur_frame.f = av_frame_alloc();
-  if (!s->cur_frame.f) {
-    av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
-        "Failed to allocate current frame buffer.\n");
+  if (!s->cur_frame.f)
     return AVERROR(ENOMEM);
-  }
 
   ret = ff_cbs_init(&s->cbc, AV_CODEC_ID_AV1, avctx);
   if (ret < 0)
diff --git a/libavcodec/vaapi_av1.c b/libavcodec/vaapi_av1.c
index 73aa19c364..1f9a6071ba 100644
--- a/libavcodec/vaapi_av1.c
+++ b/libavcodec/vaapi_av1.c
@@ -75,19 +75,13 @@ static int vaapi_av1_decode_init(AVCodecContext *avctx)
   VAAPIAV1DecContext *ctx = avctx->internal->hwaccel_priv_data;
 
   ctx->tmp_frame = av_frame_alloc();
-  if (!ctx->tmp_frame) {
-    av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
-        "Failed to allocate frame.\n");
+  if (!ctx->tmp_frame)
     return AVERROR(ENOMEM);
-  }
 
   for (int i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(ctx->ref_tab); i++) {
     ctx->ref_tab[i].frame = av_frame_alloc();
-    if (!ctx->ref_tab[i].frame) {
-      av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
-          "Failed to allocate reference table frame %d.\n", i);
+    if (!ctx->ref_tab[i].frame)
       return AVERROR(ENOMEM);
-    }
     ctx->ref_tab[i].valid = 0;
   }
 More information about the ffmpeg-cvslog mailing list