[FFmpeg-devel] [PATCH] mjpegdec: add 0x14121200 pixel format support

Przemysław Sobala pszemus at wp-sa.pl
Tue Jul 22 17:08:53 CEST 2014


W dniu 22.07.2014 17:03, Carl Eugen Hoyos pisze:
> Przemysław Sobala <pszemus <at> wp-sa.pl> writes:
>
>> Patch adds support for 0x14121200 pixel format
>> to MJPEG decoder.
>
>> I can deliver a sample image but don't know
>> where upload to?
>
> Please provide a sample, either upload to
> http://www.datafilehost.com/ or read
> https://ffmpeg.org/bugreports.html (there is
> no filesize limit).
>
> Carl Eugen

sample input file:
http://www.datafilehost.com/d/8ef264ae

--
Przemysław Sobala

[http://i.wp.pl/a/i/sg/mail/all/logo_wp.png]<http://www.wp.pl>          [Nowy lider polskiego internetu]

Główne Spółki Grupy Wirtualna Polska:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 378.000,00 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Grupa Wirtualna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000373814, kapitał zakładowy: 311.005.000,00 zł, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 527-26-45-593

Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Romualda Traugutta 115 C, 80-226 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000068548, kapitał zakładowy: 67.980.024,00 złotych (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 957-07-51-216More information about the ffmpeg-devel mailing list