[FFmpeg-devel] 2.9/3.0, 2.8.5, ...

Przemysław Sobala przemyslaw.sobala at grupawp.pl
Tue Mar 15 14:55:38 CET 2016


W dniu 15.03.2016 o 14:40, Carl Eugen Hoyos pisze:
> Przemysław Sobala <przemyslaw.sobala <at> grupawp.pl> writes:
>
>> I know it's a bit late but could you backport fixes for
>> #4841, #4849, #5121, #5267
>
> None of these were reported as regresions and I don't think
> any of them describe a security issue.
> Generally, backports should be held to a minimum to avoid
> issues like ticket #5090.

All of them are simple functionality bugs fixes.

>> and also 2241cc17606a616a227613c166ddd3ac789f3798

sorry, my mistake, I was thinking about:
http://git.videolan.org/?p=ffmpeg.git;a=commit;h=0d097a869c38850c9ac09bccef60a229470f489b

> I was unable to find this one.
>
>> to 2.8 at least?
>
> Which distribution are you or your customers using?
>

I'm stuck with release/2.8 at Centos 7 (RHEL 7) distro.

Regards
PszemekSpółki Grupy Wirtualna Polska:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 245 651,90 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000580004, kapitał zakładowy: 317 957 850,00 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 527-26-45-593

WP Shopping Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000546914, kapitał zakładowy: 170.000,00 złotych (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 957-07-51-216


More information about the ffmpeg-devel mailing list