[FFmpeg-devel] Fwd: Re: Uživatel Petr Soukup tweetnul: Když má vaše služba status page, GTS GTSp hostovat ji někde jinde nž službu :)

Ing. Radomír Polách mail at radomirpolach.cz
Mon Jul 24 16:47:25 EEST 2017


Za Jin
gk
---------- Přeposlaná zpráva ----------
Od: "Ing. Radomír Polách" <mail at radomirpolach.cz>
Datum: 24. 7. 2017 3:45 odp.
Předmět: Re: Uživatel Petr Soukup tweetnul: Když má vaše služba status
page, zvažte hostovat ji někde jinde nž službu :)
Komu: "Oblíbené ve vaší síti" <info at twitter.com>
Kopie:

Tak

Dne 11. 6. 2016 12:20 dop. napsal uživatel "Oblíbené ve vaší síti" <
info at twitter.com>:

> <#m_-6668315113589674512_m_-911627498683446265_>
>
>
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=d166f013534d6ad628c737a5bb793d6bf23ae63d&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+1553> Oblíbené
> ve vaší síti
>
>
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpetrsoukup%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=1767e238e302afb9aa643279c45bf722bd7192b6&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+123>
> *Petr Soukup
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpetrsoukup%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=1767e238e302afb9aa643279c45bf722bd7192b6&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+123>*
>  @petrsoukup
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpetrsoukup%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=1767e238e302afb9aa643279c45bf722bd7192b6&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+123>
>
> Když má vaše služba status page, zvažte hostovat ji někde jinde než službu
> :)
>
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpetrsoukup%2Fstatus%2F741318943965601792%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=ba0b488c400ccc09bf6d6e1a807f7c4e848deb1e&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+590>
> *Zobrazit na Twitteru*
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpetrsoukup%2Fstatus%2F741318943965601792%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=2549aeaec143f5a7b06e5a53d780f6a28e5da3a8&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+40>
>
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpetrsoukup%2Fstatus%2F741318943965601792%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=2549aeaec143f5a7b06e5a53d780f6a28e5da3a8&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+40>
>
>
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fguthondr%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=60817d32fa40d255b7795ecf0b3465da37367bcf&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+124>
> *Ondřej Guth
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fguthondr%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=60817d32fa40d255b7795ecf0b3465da37367bcf&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+124>*
>  @guthondr
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fguthondr%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=60817d32fa40d255b7795ecf0b3465da37367bcf&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+124>
>
> Nový #fitrozvrh
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsearch%3Fq%3D%2523fitrozvrh%26cn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=a020bf262ab15fcbc61f3f1f226678aa525cc29d&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+293>
> @FIT_CTU
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFIT_CTU%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=7b167f3c765535ca66966f91412e8876fc84621b&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+295>
> najdete na timetable.fit.cvut.cz/archive/B161
> <https://t.co/redirect?url=https%3A%2F%2Ft.co%2FTkGTiiGiri%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=d61d6111384125f4bffad98f22a336d21e554abe&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+292>
> - budu rád za info o problémech (několik předmětů ještě chybí).
> *Zobrazit na Twitteru*
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fguthondr%2Fstatus%2F741047037647540224%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=1645b9f354682d71b3a46fe4b6dc33b587ba69ba&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+41>
>
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fguthondr%2Fstatus%2F741047037647540224%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=1645b9f354682d71b3a46fe4b6dc33b587ba69ba&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+41>
>
>
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMilan_Chovanec%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=b171d49f854de7243724ca1d6bbe78812ebcb5b8&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+125>
> *Milan Chovanec
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMilan_Chovanec%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=b171d49f854de7243724ca1d6bbe78812ebcb5b8&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+125>*
>  @Milan_Chovanec
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMilan_Chovanec%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=b171d49f854de7243724ca1d6bbe78812ebcb5b8&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+125>
>
> Díky všem slušným policistům! echo24.cz/a/w9TuW/co-se-…
> <https://t.co/redirect?url=https%3A%2F%2Ft.co%2Fi0aCgINkrQ%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=a2c457c72b228c10ac3a96dd3a2d6c1bb204beae&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+296>
> *Zobrazit na Twitteru*
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMilan_Chovanec%2Fstatus%2F741252950195109888%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=a88b5ff5afec5385c79a106d6373f6fda3abad6e&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+42>
>
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMilan_Chovanec%2Fstatus%2F741252950195109888%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=a88b5ff5afec5385c79a106d6373f6fda3abad6e&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+42>
>
>
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhroncok%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=f5fd78e0fd81f7aa5a4feb2b8e3ce5ad1d222bbb&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+126>
> *Miro Hrončok
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhroncok%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=f5fd78e0fd81f7aa5a4feb2b8e3ce5ad1d222bbb&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+126>*
>  @hroncok
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhroncok%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=f5fd78e0fd81f7aa5a4feb2b8e3ce5ad1d222bbb&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+126>
>
> Tak snad ty státnice v pondělí zvládnu. #kurvafix
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsearch%3Fq%3D%2523kurvafix%26cn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=c0a40cba37e71ccecab6f17ab1ceba9158f5db16&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+301>
>
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhroncok%2Fstatus%2F741305386792259584%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=361a4be2cb51f82d3f5297c87776fa7e74302587&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+593>
> *Zobrazit na Twitteru*
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhroncok%2Fstatus%2F741305386792259584%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=f3ea95c8852e2698174497754cd78ec03c4ebebf&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+43>
>
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhroncok%2Fstatus%2F741305386792259584%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=f3ea95c8852e2698174497754cd78ec03c4ebebf&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+43>
>
>
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdarina_vymetali%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=98b850122e47c480c7a3ae927b58c6676c487052&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+127>
> *Darina Vymětalíková
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdarina_vymetali%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=98b850122e47c480c7a3ae927b58c6676c487052&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+127>*
>  @darina_vymetali
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdarina_vymetali%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=98b850122e47c480c7a3ae927b58c6676c487052&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+127>
>
> Kazma:"Vše je pravda,z Ruska jsem se vracel nákladní lodí."
> Ehm,ve skutečnosti je půlka fejk a z Ruska letěl stejným letadlem jako my.
> *Zobrazit na Twitteru*
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdarina_vymetali%2Fstatus%2F741177800103727104%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=f095633407a19a3e7c743d10ded310440ba12122&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+44>
>
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdarina_vymetali%2Fstatus%2F741177800103727104%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=f095633407a19a3e7c743d10ded310440ba12122&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+44>
>
>
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FZlamalovaLenka%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=929dfabc4535caccd9244af3b55248d8f885baa7&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+128>
> *Lenka Zlamalova
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FZlamalovaLenka%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=929dfabc4535caccd9244af3b55248d8f885baa7&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+128>*
>  @ZlamalovaLenka
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FZlamalovaLenka%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=929dfabc4535caccd9244af3b55248d8f885baa7&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+128>
>
> Stihne ještě Šlachta zatknout Sobotku a Chovance? - Echo24.cz po.st/0XcD0A
> <https://t.co/redirect?url=https%3A%2F%2Ft.co%2FlYVZXaQkSh%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=d06c0d3bf4e2407125cb15e1f1feee819dc94dd9&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+645>
> prostřednictvím @echo24cz
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fecho24cz%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=5ab90c3cd27e174fad2cf76a9d8b23eeeb1389f9&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+640>
> *Zobrazit na Twitteru*
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FZlamalovaLenka%2Fstatus%2F741051067044093952%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=38b477d682a9ccdde1cca02489183cb1c5b615f3&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+45>
>
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FZlamalovaLenka%2Fstatus%2F741051067044093952%3Fcn%3DZmxleGlibGVfcmVjc18y%26refsrc%3Demail&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=38b477d682a9ccdde1cca02489183cb1c5b615f3&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+45>
> Nastavení
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsettings%2Fnotifications&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=be70e393962879e07a74e239b20cb0b61634f674&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+1560>
>  |  Nápověda
> <https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Fsupport.twitter.com%2F&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=1272949f8148ff23955f19a3cbb274610520dd64&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+1561>
>  |  Zrušit účast
> <https://twitter.com/i/u?t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&sig=f42c89c9006559b63884951de3b93a758d731d17&iid=5e10f4e677d946668dfea62fb736d472&uid=3903300553&nid=244+26&usbid=6>
> Tento e-mail byl vytvořen pro uživatele @radomirpolach.
> Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103
> <#m_-6668315113589674512_m_-911627498683446265_>
>


More information about the ffmpeg-devel mailing list