[FFmpeg-devel] [PATCH 02/11] avutil: add AVX-512 flags

James Darnley jdarnley at obe.tv
Thu Nov 9 13:58:28 EET 2017


---
 libavutil/cpu.c    | 6 +++++-
 libavutil/cpu.h    | 1 +
 libavutil/tests/cpu.c | 1 +
 libavutil/x86/cpu.h  | 2 ++
 4 files changed, 9 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/libavutil/cpu.c b/libavutil/cpu.c
index c8401b8258..6548cc3042 100644
--- a/libavutil/cpu.c
+++ b/libavutil/cpu.c
@@ -80,7 +80,8 @@ void av_force_cpu_flags(int arg){
           AV_CPU_FLAG_XOP   |
           AV_CPU_FLAG_FMA3   |
           AV_CPU_FLAG_FMA4   |
-          AV_CPU_FLAG_AVX2   ))
+          AV_CPU_FLAG_AVX2   |
+          AV_CPU_FLAG_AVX512  ))
     && !(arg & AV_CPU_FLAG_MMX)) {
     av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "MMX implied by specified flags\n");
     arg |= AV_CPU_FLAG_MMX;
@@ -126,6 +127,7 @@ int av_parse_cpu_flags(const char *s)
 #define CPUFLAG_AVX2   (AV_CPU_FLAG_AVX2   | CPUFLAG_AVX)
 #define CPUFLAG_BMI2   (AV_CPU_FLAG_BMI2   | AV_CPU_FLAG_BMI1)
 #define CPUFLAG_AESNI  (AV_CPU_FLAG_AESNI  | CPUFLAG_SSE42)
+#define CPUFLAG_AVX512  (AV_CPU_FLAG_AVX512  | CPUFLAG_AVX2)
   static const AVOption cpuflags_opts[] = {
     { "flags"  , NULL, 0, AV_OPT_TYPE_FLAGS, { .i64 = 0 }, INT64_MIN, INT64_MAX, .unit = "flags" },
 #if  ARCH_PPC
@@ -154,6 +156,7 @@ int av_parse_cpu_flags(const char *s)
     { "3dnowext", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = CPUFLAG_3DNOWEXT   },  .unit = "flags" },
     { "cmov",   NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_CPU_FLAG_CMOV   },  .unit = "flags" },
     { "aesni"  , NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = CPUFLAG_AESNI    },  .unit = "flags" },
+    { "avx512" , NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = CPUFLAG_AVX512    },  .unit = "flags" },
 #elif ARCH_ARM
     { "armv5te", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_CPU_FLAG_ARMV5TE },  .unit = "flags" },
     { "armv6",  NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_CPU_FLAG_ARMV6  },  .unit = "flags" },
@@ -216,6 +219,7 @@ int av_parse_cpu_caps(unsigned *flags, const char *s)
     { "3dnowext", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_CPU_FLAG_3DNOWEXT },  .unit = "flags" },
     { "cmov",   NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_CPU_FLAG_CMOV   },  .unit = "flags" },
     { "aesni",  NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_CPU_FLAG_AESNI  },  .unit = "flags" },
+    { "avx512" , NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_CPU_FLAG_AVX512  },  .unit = "flags" },
 
 #define CPU_FLAG_P2 AV_CPU_FLAG_CMOV | AV_CPU_FLAG_MMX
 #define CPU_FLAG_P3 CPU_FLAG_P2 | AV_CPU_FLAG_MMX2 | AV_CPU_FLAG_SSE
diff --git a/libavutil/cpu.h b/libavutil/cpu.h
index 9e5d40affe..91523f3f5a 100644
--- a/libavutil/cpu.h
+++ b/libavutil/cpu.h
@@ -55,6 +55,7 @@
 #define AV_CPU_FLAG_FMA3    0x10000 ///< Haswell FMA3 functions
 #define AV_CPU_FLAG_BMI1    0x20000 ///< Bit Manipulation Instruction Set 1
 #define AV_CPU_FLAG_BMI2    0x40000 ///< Bit Manipulation Instruction Set 2
+#define AV_CPU_FLAG_AVX512   0x100000 ///< AVX-512 functions
 
 #define AV_CPU_FLAG_ALTIVEC   0x0001 ///< standard
 #define AV_CPU_FLAG_VSX     0x0002 ///< ISA 2.06
diff --git a/libavutil/tests/cpu.c b/libavutil/tests/cpu.c
index f02a54cbbb..ce45b715a0 100644
--- a/libavutil/tests/cpu.c
+++ b/libavutil/tests/cpu.c
@@ -73,6 +73,7 @@ static const struct {
   { AV_CPU_FLAG_BMI1,   "bmi1"    },
   { AV_CPU_FLAG_BMI2,   "bmi2"    },
   { AV_CPU_FLAG_AESNI,   "aesni"   },
+  { AV_CPU_FLAG_AVX512,  "avx512"   },
 #endif
   { 0 }
 };
diff --git a/libavutil/x86/cpu.h b/libavutil/x86/cpu.h
index 309b8e746c..7f4e5d08bb 100644
--- a/libavutil/x86/cpu.h
+++ b/libavutil/x86/cpu.h
@@ -50,6 +50,7 @@
 #define X86_FMA4(flags)       CPUEXT(flags, FMA4)
 #define X86_AVX2(flags)       CPUEXT(flags, AVX2)
 #define X86_AESNI(flags)      CPUEXT(flags, AESNI)
+#define X86_AVX512(flags)      CPUEXT(flags, AVX512)
 
 #define EXTERNAL_AMD3DNOW(flags)  CPUEXT_SUFFIX(flags, _EXTERNAL, AMD3DNOW)
 #define EXTERNAL_AMD3DNOWEXT(flags) CPUEXT_SUFFIX(flags, _EXTERNAL, AMD3DNOWEXT)
@@ -79,6 +80,7 @@
 #define EXTERNAL_AVX2_FAST(flags)  CPUEXT_SUFFIX_FAST2(flags, _EXTERNAL, AVX2, AVX)
 #define EXTERNAL_AVX2_SLOW(flags)  CPUEXT_SUFFIX_SLOW2(flags, _EXTERNAL, AVX2, AVX)
 #define EXTERNAL_AESNI(flags)    CPUEXT_SUFFIX(flags, _EXTERNAL, AESNI)
+#define EXTERNAL_AVX512(flags)   CPUEXT_SUFFIX(flags, _EXTERNAL, AVX512)
 
 #define INLINE_AMD3DNOW(flags)   CPUEXT_SUFFIX(flags, _INLINE, AMD3DNOW)
 #define INLINE_AMD3DNOWEXT(flags)  CPUEXT_SUFFIX(flags, _INLINE, AMD3DNOWEXT)
-- 
2.15.0More information about the ffmpeg-devel mailing list