[FFmpeg-devel] [PATCH] avcodec/av1dec: support exporting Film Grain params as frame side data

James Almer jamrial at gmail.com
Wed Dec 9 20:01:22 EET 2020


Signed-off-by: James Almer <jamrial at gmail.com>
---
 libavcodec/av1dec.c  | 69 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 libavcodec/dxva2_av1.c | 5 +--
 libavcodec/nvdec_av1.c | 10 +++---
 libavcodec/vaapi_av1.c | 8 +++--
 4 files changed, 83 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/av1dec.c b/libavcodec/av1dec.c
index bc897af9cf..f1cc5150c3 100644
--- a/libavcodec/av1dec.c
+++ b/libavcodec/av1dec.c
@@ -18,6 +18,7 @@
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 */
 
+#include "libavutil/film_grain_params.h"
 #include "libavutil/pixdesc.h"
 #include "avcodec.h"
 #include "av1dec.h"
@@ -737,6 +738,66 @@ fail:
   return ret;
 }
 
+static int export_film_grain(AVCodecContext *avctx, AVFrame *frame)
+{
+  AV1DecContext *s = avctx->priv_data;
+  const AV1RawFilmGrainParams *film_grain = &s->cur_frame.film_grain;
+  AVFilmGrainParams *fgp;
+  AVFilmGrainAOMParams *aom;
+
+  if (!film_grain->apply_grain)
+    return 0;
+
+  fgp = av_film_grain_params_create_side_data(frame);
+  if (!fgp)
+    return AVERROR(ENOMEM);
+
+  fgp->type = AV_FILM_GRAIN_PARAMS_AV1;
+  fgp->seed = film_grain->grain_seed;
+
+  aom = &fgp->codec.aom;
+  aom->chroma_scaling_from_luma = film_grain->chroma_scaling_from_luma;
+  aom->scaling_shift = film_grain->grain_scaling_minus_8 + 8;
+  aom->ar_coeff_lag = film_grain->ar_coeff_lag;
+  aom->ar_coeff_shift = film_grain->ar_coeff_shift_minus_6 + 6;
+  aom->grain_scale_shift = film_grain->grain_scale_shift;
+  aom->overlap_flag = film_grain->overlap_flag;
+  aom->limit_output_range = film_grain->clip_to_restricted_range;
+
+  aom->num_y_points = film_grain->num_y_points;
+  for (int i = 0; i < film_grain->num_y_points; i++) {
+    aom->y_points[i][0] = film_grain->point_y_value[i];
+    aom->y_points[i][1] = film_grain->point_y_scaling[i];
+  }
+  aom->num_uv_points[0] = film_grain->num_cb_points;
+  for (int i = 0; i < film_grain->num_cb_points; i++) {
+    aom->uv_points[0][i][0] = film_grain->point_cb_value[i];
+    aom->uv_points[0][i][1] = film_grain->point_cb_scaling[i];
+  }
+  aom->num_uv_points[1] = film_grain->num_cr_points;
+  for (int i = 0; i < film_grain->num_cr_points; i++) {
+    aom->uv_points[1][i][0] = film_grain->point_cr_value[i];
+    aom->uv_points[1][i][1] = film_grain->point_cr_scaling[i];
+  }
+
+  for (int i = 0; i < 24; i++) {
+    aom->ar_coeffs_y[i] = film_grain->ar_coeffs_y_plus_128[i] - 128;
+  }
+  for (int i = 0; i < 25; i++) {
+    aom->ar_coeffs_uv[0][i] = film_grain->ar_coeffs_cb_plus_128[i] - 128;
+    aom->ar_coeffs_uv[1][i] = film_grain->ar_coeffs_cr_plus_128[i] - 128;
+  }
+
+  aom->uv_mult[0] = film_grain->cb_mult;
+  aom->uv_mult[1] = film_grain->cr_mult;
+  aom->uv_mult_luma[0] = film_grain->cb_luma_mult;
+  aom->uv_mult_luma[1] = film_grain->cr_luma_mult;
+  aom->uv_offset[0] = film_grain->cb_offset;
+  aom->uv_offset[1] = film_grain->cr_offset;
+
+  return 0;
+}
+
 static int set_output_frame(AVCodecContext *avctx, AVFrame *frame,
               const AVPacket *pkt, int *got_frame)
 {
@@ -748,6 +809,14 @@ static int set_output_frame(AVCodecContext *avctx, AVFrame *frame,
   if (ret < 0)
     return ret;
 
+  if (avctx->export_side_data & AV_CODEC_EXPORT_DATA_FILM_GRAIN) {
+    ret = export_film_grain(avctx, frame);
+    if (ret < 0) {
+      av_frame_unref(frame);
+      return ret;
+    }
+  }
+
   frame->pts = pkt->pts;
   frame->pkt_dts = pkt->dts;
   frame->pkt_size = pkt->size;
diff --git a/libavcodec/dxva2_av1.c b/libavcodec/dxva2_av1.c
index 72c38f5d12..aa14e473df 100644
--- a/libavcodec/dxva2_av1.c
+++ b/libavcodec/dxva2_av1.c
@@ -62,6 +62,7 @@ static int fill_picture_parameters(const AVCodecContext *avctx, AVDXVAContext *c
   const AV1RawFilmGrainParams *film_grain = &h->cur_frame.film_grain;
 
   unsigned char remap_lr_type[4] = { AV1_RESTORE_NONE, AV1_RESTORE_SWITCHABLE, AV1_RESTORE_WIENER, AV1_RESTORE_SGRPROJ };
+  int apply_grain = !(avctx->export_side_data & AV_CODEC_EXPORT_DATA_FILM_GRAIN) && film_grain->apply_grain;
 
   memset(pp, 0, sizeof(*pp));
 
@@ -99,7 +100,7 @@ static int fill_picture_parameters(const AVCodecContext *avctx, AVDXVAContext *c
   pp->coding.integer_mv          = frame_header->force_integer_mv || !(frame_header->frame_type & 1);
   pp->coding.cdef             = seq->enable_cdef;
   pp->coding.restoration         = seq->enable_restoration;
-  pp->coding.film_grain          = seq->film_grain_params_present;
+  pp->coding.film_grain          = seq->film_grain_params_present && !(avctx->export_side_data & AV_CODEC_EXPORT_DATA_FILM_GRAIN);
   pp->coding.intrabc           = frame_header->allow_intrabc;
   pp->coding.high_precision_mv      = frame_header->allow_high_precision_mv;
   pp->coding.switchable_motion_mode    = frame_header->is_motion_mode_switchable;
@@ -215,7 +216,7 @@ static int fill_picture_parameters(const AVCodecContext *avctx, AVDXVAContext *c
   }
 
   /* Film grain */
-  if (film_grain->apply_grain) {
+  if (apply_grain) {
     pp->film_grain.apply_grain       = 1;
     pp->film_grain.scaling_shift_minus8   = film_grain->grain_scaling_minus_8;
     pp->film_grain.chroma_scaling_from_luma = film_grain->chroma_scaling_from_luma;
diff --git a/libavcodec/nvdec_av1.c b/libavcodec/nvdec_av1.c
index bd920d814a..1ce846a60d 100644
--- a/libavcodec/nvdec_av1.c
+++ b/libavcodec/nvdec_av1.c
@@ -53,9 +53,10 @@ static int nvdec_av1_start_frame(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buffer, u
 
   unsigned char remap_lr_type[4] = { AV1_RESTORE_NONE, AV1_RESTORE_SWITCHABLE, AV1_RESTORE_WIENER, AV1_RESTORE_SGRPROJ };
 
+  int apply_grain = !(avctx->export_side_data & AV_CODEC_EXPORT_DATA_FILM_GRAIN) && film_grain->apply_grain;
   int ret, i, j;
 
-  ret = ff_nvdec_start_frame_sep_ref(avctx, cur_frame, film_grain->apply_grain);
+  ret = ff_nvdec_start_frame_sep_ref(avctx, cur_frame, apply_grain);
   if (ret < 0)
     return ret;
 
@@ -95,7 +96,8 @@ static int nvdec_av1_start_frame(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buffer, u
       .enable_superres      = seq->enable_superres,
       .enable_cdef        = seq->enable_cdef,
       .enable_restoration     = seq->enable_restoration,
-      .enable_fgs         = seq->film_grain_params_present,
+      .enable_fgs         = seq->film_grain_params_present &&
+                     !(avctx->export_side_data & AV_CODEC_EXPORT_DATA_FILM_GRAIN),
 
       /* Frame Header */
       .frame_type          = frame_header->frame_type,
@@ -182,7 +184,7 @@ static int nvdec_av1_start_frame(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buffer, u
       .spatial_layer_id = s->cur_frame.spatial_id,
 
       /* Film Grain Params */
-      .apply_grain       = film_grain->apply_grain,
+      .apply_grain       = apply_grain,
       .overlap_flag       = film_grain->overlap_flag,
       .scaling_shift_minus8   = film_grain->grain_scaling_minus_8,
       .chroma_scaling_from_luma = film_grain->chroma_scaling_from_luma,
@@ -259,7 +261,7 @@ static int nvdec_av1_start_frame(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buffer, u
   }
 
   /* Film Grain Params */
-  if (film_grain->apply_grain) {
+  if (apply_grain) {
     for (i = 0; i < 14; ++i) {
       ppc->scaling_points_y[i][0] = film_grain->point_y_value[i];
       ppc->scaling_points_y[i][1] = film_grain->point_y_scaling[i];
diff --git a/libavcodec/vaapi_av1.c b/libavcodec/vaapi_av1.c
index b76e217daa..1809b485aa 100644
--- a/libavcodec/vaapi_av1.c
+++ b/libavcodec/vaapi_av1.c
@@ -61,6 +61,7 @@ static int vaapi_av1_start_frame(AVCodecContext *avctx,
   VADecPictureParameterBufferAV1 pic_param;
   int8_t bit_depth_idx;
   int err = 0;
+  int apply_grain = !(avctx->export_side_data & AV_CODEC_EXPORT_DATA_FILM_GRAIN) && film_grain->apply_grain;
   uint8_t remap_lr_type[4] = {AV1_RESTORE_NONE, AV1_RESTORE_SWITCHABLE, AV1_RESTORE_WIENER, AV1_RESTORE_SGRPROJ};
 
   pic->output_surface = vaapi_av1_surface_id(&s->cur_frame);
@@ -107,7 +108,8 @@ static int vaapi_av1_start_frame(AVCodecContext *avctx,
       .subsampling_x       = seq->color_config.subsampling_x,
       .subsampling_y       = seq->color_config.subsampling_y,
       .chroma_sample_position   = seq->color_config.chroma_sample_position,
-      .film_grain_params_present = seq->film_grain_params_present,
+      .film_grain_params_present = seq->film_grain_params_present &&
+                     !(avctx->export_side_data & AV_CODEC_EXPORT_DATA_FILM_GRAIN),
     },
     .seg_info.segment_info_fields.bits = {
       .enabled     = frame_header->segmentation_enabled,
@@ -117,7 +119,7 @@ static int vaapi_av1_start_frame(AVCodecContext *avctx,
     },
     .film_grain_info = {
       .film_grain_info_fields.bits = {
-        .apply_grain       = film_grain->apply_grain,
+        .apply_grain       = apply_grain,
         .chroma_scaling_from_luma = film_grain->chroma_scaling_from_luma,
         .grain_scaling_minus_8  = film_grain->grain_scaling_minus_8,
         .ar_coeff_lag       = film_grain->ar_coeff_lag,
@@ -215,7 +217,7 @@ static int vaapi_av1_start_frame(AVCodecContext *avctx,
     for (int j = 0; j < 6; j++)
       pic_param.wm[i - 1].wmmat[j] = s->cur_frame.gm_params[i][j];
   }
-  if (film_grain->apply_grain) {
+  if (apply_grain) {
     for (int i = 0; i < film_grain->num_y_points; i++) {
       pic_param.film_grain_info.point_y_value[i] =
         film_grain->point_y_value[i];
-- 
2.29.2More information about the ffmpeg-devel mailing list