[FFmpeg-devel] [PATCH 08/10] avcodec/libdav1d: Use AVCodecInternal.in_pkt instead of stack packet

Andreas Rheinhardt andreas.rheinhardt at outlook.com
Mon Oct 11 18:36:47 EEST 2021


Signed-off-by: Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at outlook.com>
---
 libavcodec/libdav1d.c | 28 +++++++++++++++++-----------
 1 file changed, 17 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/libdav1d.c b/libavcodec/libdav1d.c
index 2d5fccec71..507aaa1a96 100644
--- a/libavcodec/libdav1d.c
+++ b/libavcodec/libdav1d.c
@@ -40,6 +40,9 @@
 typedef struct Libdav1dContext {
   AVClass *class;
   Dav1dContext *c;
+  /* This packet coincides with AVCodecInternal.in_pkt
+   * and is not owned by us. */
+  AVPacket *pkt;
   AVBufferPool *pool;
   int pool_size;
 
@@ -214,6 +217,8 @@ static av_cold int libdav1d_init(AVCodecContext *c)
 #endif
   int res;
 
+  dav1d->pkt = c->internal->in_pkt;
+
   av_log(c, AV_LOG_INFO, "libdav1d %s\n", dav1d_version());
 
   dav1d_default_settings(&s);
@@ -292,25 +297,26 @@ static int libdav1d_receive_frame(AVCodecContext *c, AVFrame *frame)
   int res;
 
   if (!data->sz) {
-    AVPacket pkt = { 0 };
+    AVPacket *const pkt = dav1d->pkt;
 
-    res = ff_decode_get_packet(c, &pkt);
+    res = ff_decode_get_packet(c, pkt);
     if (res < 0 && res != AVERROR_EOF)
       return res;
 
-    if (pkt.size) {
-      res = dav1d_data_wrap(data, pkt.data, pkt.size, libdav1d_data_free, pkt.buf);
+    if (pkt->size) {
+      res = dav1d_data_wrap(data, pkt->data, pkt->size,
+                 libdav1d_data_free, pkt->buf);
       if (res < 0) {
-        av_packet_unref(&pkt);
+        av_packet_unref(pkt);
         return res;
       }
 
-      data->m.timestamp = pkt.pts;
-      data->m.offset = pkt.pos;
-      data->m.duration = pkt.duration;
+      data->m.timestamp = pkt->pts;
+      data->m.offset  = pkt->pos;
+      data->m.duration = pkt->duration;
 
-      pkt.buf = NULL;
-      av_packet_unref(&pkt);
+      pkt->buf = NULL;
+      av_packet_unref(pkt);
 
       if (c->reordered_opaque != AV_NOPTS_VALUE) {
         uint8_t *reordered_opaque = av_malloc(sizeof(c->reordered_opaque));
@@ -329,7 +335,7 @@ static int libdav1d_receive_frame(AVCodecContext *c, AVFrame *frame)
         }
       }
     } else if (res >= 0) {
-      av_packet_unref(&pkt);
+      av_packet_unref(pkt);
       return AVERROR(EAGAIN);
     }
   }
-- 
2.30.2More information about the ffmpeg-devel mailing list