[FFmpeg-user] How to get JPEG Quality factor

Przemysław Sobala przemyslaw.sobala at grupawp.pl
Thu Oct 29 15:20:07 CET 2015


W dniu 28.10.2015 o 16:02, Carl Eugen Hoyos pisze:
> Przemysław Sobala <przemyslaw.sobala <at> grupawp.pl> writes:
>
>> Is there a way to get JPEG image quality factor
>> in ffmpeg/ffprobe?
>
> You can do: ffmpeg -i image -loglevel debug
> The "qscale" value(s) shown correspond(s) to the
> quality, "0" means "100%".
> Remember that "normal" jpeg is always lossy,
> 100% does not mean lossless.
>
> Carl Eugen

Hi, thanks for quick response.

I'm trying to correspond qscale to percentage quality based on
http://fotoforensics.com/tutorial-estq.php
and here are my values:

% quality    qscale[0]    qscale[1]
100   0    0
95   0    1
90   1    2
85   2    4
80   2    5
75   3    6
70   4    8
65   4    9
60   5    10
55   6    11
50   6    13
45   7    14
40   8    16
35   9    18
30   11   21
25   13   26
20   16   32
15   21   43
10   32   65
5    65   127
1    127   127

It turns out that it's some kind of 1/x relationship.
Do you maybe have a final formula?
--
regards
Przemysław Sobala


Główne Spółki Grupy Wirtualna Polska:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 245 651,90 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000580004, kapitał zakładowy: 317 957 800,00 zł, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 527-26-45-593

WP Shopping Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Romualda Traugutta 115 C, 80-226 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000546914, kapitał zakładowy: 170.000,00 złotych (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 957-07-51-216


More information about the ffmpeg-user mailing list