[FFmpeg-user] git short hash to version number

Osztrovszky Zsolt osztrovszkyzs at ahrt.hu
Mon Feb 22 15:39:32 CET 2016


Hello Guys,
I have ffmpeg N-77727-gf4c1a48.
Where can I find which version it is in this changelog? https://github.com/FFmpeg/FFmpeg/blob/master/Changelog

Cheers,
Zsolt


________________________________

FIGYELMEZTET?S:
"Ez az e-mail bizalmas inform?ci?kat tartalmaz kiz?r?lag a c?mzett(ek) sz?m?ra. Amennyiben ?n nem c?mzettje ennek az e-mail-nek, felh?vjuk figyelm?t arra, hogy az e-mail tartalm?nak k?zz?t?tele, m?sol?sa, illet?ktelenek sz?m?ra val? tov?bb?t?sa, meg?rz?se vagy b?rmilyen hasonl? tev?kenys?g tilos ?s t?rv?nybe ?tk?z?."


More information about the ffmpeg-user mailing list