FFmpeg
Macros | Enumerations
av1.h File Reference

Go to the source code of this file.

Macros

#define AV1_SANE_SEQUENCE_HEADER_MAX_BITS   3138
 

Enumerations

enum  AV1_OBU_Type {
  AV1_OBU_SEQUENCE_HEADER = 1, AV1_OBU_TEMPORAL_DELIMITER = 2, AV1_OBU_FRAME_HEADER = 3, AV1_OBU_TILE_GROUP = 4,
  AV1_OBU_METADATA = 5, AV1_OBU_FRAME = 6, AV1_OBU_REDUNDANT_FRAME_HEADER = 7, AV1_OBU_TILE_LIST = 8,
  AV1_OBU_PADDING = 15
}
 
enum  {
  AV1_METADATA_TYPE_HDR_CLL = 1, AV1_METADATA_TYPE_HDR_MDCV = 2, AV1_METADATA_TYPE_SCALABILITY = 3, AV1_METADATA_TYPE_ITUT_T35 = 4,
  AV1_METADATA_TYPE_TIMECODE = 5
}
 
enum  { AV1_FRAME_KEY = 0, AV1_FRAME_INTER = 1, AV1_FRAME_INTRA_ONLY = 2, AV1_FRAME_SWITCH = 3 }
 
enum  {
  AV1_REF_FRAME_NONE = -1, AV1_REF_FRAME_INTRA = 0, AV1_REF_FRAME_LAST = 1, AV1_REF_FRAME_LAST2 = 2,
  AV1_REF_FRAME_LAST3 = 3, AV1_REF_FRAME_GOLDEN = 4, AV1_REF_FRAME_BWDREF = 5, AV1_REF_FRAME_ALTREF2 = 6,
  AV1_REF_FRAME_ALTREF = 7
}
 
enum  {
  AV1_MAX_OPERATING_POINTS = 32, AV1_MAX_SB_SIZE = 128, AV1_MI_SIZE = 4, AV1_MAX_TILE_WIDTH = 4096,
  AV1_MAX_TILE_AREA = 4096 * 2304, AV1_MAX_TILE_ROWS = 64, AV1_MAX_TILE_COLS = 64, AV1_NUM_REF_FRAMES = 8,
  AV1_REFS_PER_FRAME = 7, AV1_TOTAL_REFS_PER_FRAME = 8, AV1_PRIMARY_REF_NONE = 7, AV1_MAX_SEGMENTS = 8,
  AV1_SEG_LVL_MAX = 8, AV1_SEG_LVL_ALT_Q = 0, AV1_SEG_LVL_ALT_LF_Y_V = 1, AV1_SEG_LVL_REF_FRAME = 5,
  AV1_SEG_LVL_SKIP = 6, AV1_SEG_LVL_GLOBAL_MV = 7, AV1_SELECT_SCREEN_CONTENT_TOOLS = 2, AV1_SELECT_INTEGER_MV = 2,
  AV1_SUPERRES_NUM = 8, AV1_SUPERRES_DENOM_MIN = 9, AV1_INTERPOLATION_FILTER_SWITCHABLE = 4, AV1_GM_ABS_ALPHA_BITS = 12,
  AV1_GM_ALPHA_PREC_BITS = 15, AV1_GM_ABS_TRANS_ONLY_BITS = 9, AV1_GM_TRANS_ONLY_PREC_BITS = 3, AV1_GM_ABS_TRANS_BITS = 12,
  AV1_GM_TRANS_PREC_BITS = 6, AV1_WARPEDMODEL_PREC_BITS = 16, AV1_WARP_MODEL_IDENTITY = 0, AV1_WARP_MODEL_TRANSLATION = 1,
  AV1_WARP_MODEL_ROTZOOM = 2, AV1_WARP_MODEL_AFFINE = 3, AV1_WARP_PARAM_REDUCE_BITS = 6, AV1_DIV_LUT_BITS = 8,
  AV1_DIV_LUT_PREC_BITS = 14, AV1_DIV_LUT_NUM = 257, AV1_MAX_LOOP_FILTER = 63
}
 
enum  { AV1_CSP_UNKNOWN = 0, AV1_CSP_VERTICAL = 1, AV1_CSP_COLOCATED = 2 }
 
enum  {
  AV1_SCALABILITY_L1T2 = 0, AV1_SCALABILITY_L1T3 = 1, AV1_SCALABILITY_L2T1 = 2, AV1_SCALABILITY_L2T2 = 3,
  AV1_SCALABILITY_L2T3 = 4, AV1_SCALABILITY_S2T1 = 5, AV1_SCALABILITY_S2T2 = 6, AV1_SCALABILITY_S2T3 = 7,
  AV1_SCALABILITY_L2T1h = 8, AV1_SCALABILITY_L2T2h = 9, AV1_SCALABILITY_L2T3h = 10, AV1_SCALABILITY_S2T1h = 11,
  AV1_SCALABILITY_S2T2h = 12, AV1_SCALABILITY_S2T3h = 13, AV1_SCALABILITY_SS = 14, AV1_SCALABILITY_L3T1 = 15,
  AV1_SCALABILITY_L3T2 = 16, AV1_SCALABILITY_L3T3 = 17, AV1_SCALABILITY_S3T1 = 18, AV1_SCALABILITY_S3T2 = 19,
  AV1_SCALABILITY_S3T3 = 20, AV1_SCALABILITY_L3T2_KEY = 21, AV1_SCALABILITY_L3T3_KEY = 22, AV1_SCALABILITY_L4T5_KEY = 23,
  AV1_SCALABILITY_L4T7_KEY = 24, AV1_SCALABILITY_L3T2_KEY_SHIFT = 25, AV1_SCALABILITY_L3T3_KEY_SHIFT = 26, AV1_SCALABILITY_L4T5_KEY_SHIFT = 27,
  AV1_SCALABILITY_L4T7_KEY_SHIFT = 28
}
 
enum  { AV1_RESTORE_NONE = 0, AV1_RESTORE_WIENER = 1, AV1_RESTORE_SGRPROJ = 2, AV1_RESTORE_SWITCHABLE = 3 }
 
enum  { AV1_ONLY_4X4 = 0, AV1_TX_MODE_LARGEST = 1, AV1_TX_MODE_SELECT = 2 }
 

Detailed Description

AV1 common definitions

Definition in file av1.h.

Macro Definition Documentation

◆ AV1_SANE_SEQUENCE_HEADER_MAX_BITS

#define AV1_SANE_SEQUENCE_HEADER_MAX_BITS   3138

Definition at line 190 of file av1.h.

Enumeration Type Documentation

◆ AV1_OBU_Type

Enumerator
AV1_OBU_SEQUENCE_HEADER 
AV1_OBU_TEMPORAL_DELIMITER 
AV1_OBU_FRAME_HEADER 
AV1_OBU_TILE_GROUP 
AV1_OBU_METADATA 
AV1_OBU_FRAME 
AV1_OBU_REDUNDANT_FRAME_HEADER 
AV1_OBU_TILE_LIST 
AV1_OBU_PADDING 

Definition at line 28 of file av1.h.

◆ anonymous enum

anonymous enum
Enumerator
AV1_METADATA_TYPE_HDR_CLL 
AV1_METADATA_TYPE_HDR_MDCV 
AV1_METADATA_TYPE_SCALABILITY 
AV1_METADATA_TYPE_ITUT_T35 
AV1_METADATA_TYPE_TIMECODE 

Definition at line 43 of file av1.h.

◆ anonymous enum

anonymous enum
Enumerator
AV1_FRAME_KEY 
AV1_FRAME_INTER 
AV1_FRAME_INTRA_ONLY 
AV1_FRAME_SWITCH 

Definition at line 52 of file av1.h.

◆ anonymous enum

anonymous enum
Enumerator
AV1_REF_FRAME_NONE 
AV1_REF_FRAME_INTRA 
AV1_REF_FRAME_LAST 
AV1_REF_FRAME_LAST2 
AV1_REF_FRAME_LAST3 
AV1_REF_FRAME_GOLDEN 
AV1_REF_FRAME_BWDREF 
AV1_REF_FRAME_ALTREF2 
AV1_REF_FRAME_ALTREF 

Definition at line 60 of file av1.h.

◆ anonymous enum

anonymous enum
Enumerator
AV1_MAX_OPERATING_POINTS 
AV1_MAX_SB_SIZE 
AV1_MI_SIZE 
AV1_MAX_TILE_WIDTH 
AV1_MAX_TILE_AREA 
AV1_MAX_TILE_ROWS 
AV1_MAX_TILE_COLS 
AV1_NUM_REF_FRAMES 
AV1_REFS_PER_FRAME 
AV1_TOTAL_REFS_PER_FRAME 
AV1_PRIMARY_REF_NONE 
AV1_MAX_SEGMENTS 
AV1_SEG_LVL_MAX 
AV1_SEG_LVL_ALT_Q 
AV1_SEG_LVL_ALT_LF_Y_V 
AV1_SEG_LVL_REF_FRAME 
AV1_SEG_LVL_SKIP 
AV1_SEG_LVL_GLOBAL_MV 
AV1_SELECT_SCREEN_CONTENT_TOOLS 
AV1_SELECT_INTEGER_MV 
AV1_SUPERRES_NUM 
AV1_SUPERRES_DENOM_MIN 
AV1_INTERPOLATION_FILTER_SWITCHABLE 
AV1_GM_ABS_ALPHA_BITS 
AV1_GM_ALPHA_PREC_BITS 
AV1_GM_ABS_TRANS_ONLY_BITS 
AV1_GM_TRANS_ONLY_PREC_BITS 
AV1_GM_ABS_TRANS_BITS 
AV1_GM_TRANS_PREC_BITS 
AV1_WARPEDMODEL_PREC_BITS 
AV1_WARP_MODEL_IDENTITY 
AV1_WARP_MODEL_TRANSLATION 
AV1_WARP_MODEL_ROTZOOM 
AV1_WARP_MODEL_AFFINE 
AV1_WARP_PARAM_REDUCE_BITS 
AV1_DIV_LUT_BITS 
AV1_DIV_LUT_PREC_BITS 
AV1_DIV_LUT_NUM 
AV1_MAX_LOOP_FILTER 

Definition at line 73 of file av1.h.

◆ anonymous enum

anonymous enum
Enumerator
AV1_CSP_UNKNOWN 
AV1_CSP_VERTICAL 
AV1_CSP_COLOCATED 

Definition at line 132 of file av1.h.

◆ anonymous enum

anonymous enum
Enumerator
AV1_SCALABILITY_L1T2 
AV1_SCALABILITY_L1T3 
AV1_SCALABILITY_L2T1 
AV1_SCALABILITY_L2T2 
AV1_SCALABILITY_L2T3 
AV1_SCALABILITY_S2T1 
AV1_SCALABILITY_S2T2 
AV1_SCALABILITY_S2T3 
AV1_SCALABILITY_L2T1h 
AV1_SCALABILITY_L2T2h 
AV1_SCALABILITY_L2T3h 
AV1_SCALABILITY_S2T1h 
AV1_SCALABILITY_S2T2h 
AV1_SCALABILITY_S2T3h 
AV1_SCALABILITY_SS 
AV1_SCALABILITY_L3T1 
AV1_SCALABILITY_L3T2 
AV1_SCALABILITY_L3T3 
AV1_SCALABILITY_S3T1 
AV1_SCALABILITY_S3T2 
AV1_SCALABILITY_S3T3 
AV1_SCALABILITY_L3T2_KEY 
AV1_SCALABILITY_L3T3_KEY 
AV1_SCALABILITY_L4T5_KEY 
AV1_SCALABILITY_L4T7_KEY 
AV1_SCALABILITY_L3T2_KEY_SHIFT 
AV1_SCALABILITY_L3T3_KEY_SHIFT 
AV1_SCALABILITY_L4T5_KEY_SHIFT 
AV1_SCALABILITY_L4T7_KEY_SHIFT 

Definition at line 139 of file av1.h.

◆ anonymous enum

anonymous enum
Enumerator
AV1_RESTORE_NONE 
AV1_RESTORE_WIENER 
AV1_RESTORE_SGRPROJ 
AV1_RESTORE_SWITCHABLE 

Definition at line 172 of file av1.h.

◆ anonymous enum

anonymous enum
Enumerator
AV1_ONLY_4X4 
AV1_TX_MODE_LARGEST 
AV1_TX_MODE_SELECT 

Definition at line 180 of file av1.h.